vanochtend weer veel mogen schrijven en kwam in een intense energie en een zeer grote tekst gedeelt in stukjes, waarin ik soms werd afgeleid door buitenaf en de nieuwsgierigheid om meer te willen weten waarin het juist eff fout ging, daarom zijn sommige stukjes niet kompleet of gebroken door de ego van mij die ermee wilde bemoeien, toch is er mooie stukken uit gekomen die ik hier deel zonder dat ik er verandering in heb gebracht, toch heeft words de woordjes gecorrigeerd, maar de tekst is gebleven zoals ik het geschreven heb, geen oordeel aub, maar openheid in wat ik doorkreeg xx
 
buddha yoji
hier komt het..:
 
Vanuit onmacht raken we in paniek omdat we niet weten hoe we met onszelf om moeten gaan als we onze angsten tegenmoet komen, de angst om los te laten dat wat we gewend zijn, toch in het onbekende van eenheid in de leegte van je gedachte waarin juist de ego in is opgewekt vanuit de condities in angst opgebouwd, want het uitwaartse leven brengt je dit tijdelijk geluk waarin je de onzekerheid hebt of dit blijven mag, toch in het losmaken loslaten in overgave tot je hart om in het onbekende zero pint field te stappen om in de leegte van je gedachte en met de goddelijke beweging mee te stromen is waarin niets verdwijnt of de illusie dat je datgeen kwijt raakt waar de ego zich zo sterk aan hecht om te willen overleven, je wilt jezelf overleven en de confrontatie met jezelf niet tegemoet komen en daarin weg te duwen en bezig zijn in het tijdelijk om je heen, toch in overgave tot je hart is waarin je vrijheid zal ervaren, vrijheid van de moderne slavernij waarin we denken vrij te zijn vanwege onze eigen wil tot het doen en laten in de tijdelijke wereld, maar niets is minder waar, want je blijft zoekend naar vervulling, daarin is de kwelling tot het oneindige en jezelf te over-leven in deze vicieuze cirkel van innerlijke strijd vanuit egoïsme in dualisme, door zelf-bewustheid zal je ontdekken dat dit nergens toe leid, behalve dan ronddraaien en bezig zijn in je eigen strijd totdat je eruit stapt in overgave tot je hart vanuit de realisatie na meerdere malen de fout te maken is het verstand handig om gebruikt te maken tot zelf-realisatie om dan de weg inwaarts te her-kennen door te er-kennen en eerlijk openlijk je-zelf te ervaren in alles en niet wegduwen want dan wek je nog meer egoïsme op waarin de strijd met jezelf nog sterker de afstand tot eenheid veroorzaakt, de universele goddelijke beweging vanuit je hart zowel in alles in creatie ervaar je als een spiraal, de vooruitgang in dit moment, er is alleen dit moment waarin we zuiver bewust in alles tot eenheid ervaren, er is alleen een vooruitgaande beweging, er is geen achteruitgang want dit is in onze tijd aangenomen als een begrip om dat te begrijpen dat de strijd versterkt om vanuit het verleden te leren leven, toch vanuit het verleden mag je leren om vooruitgang te ervaren in je leven, maar te blijven hangen op dat wat we als ongewenst ervaren en dit blijvend te herhalen en reflecteren op het verleden dat ons terug brengt tot in het ongewenst gevoel, waarin we onszelf gevangen houden in het vicieuze cirkel en dit de strijd met onszelf versterkt, door te blijven ronddwalen in de vicieuze cirkel dat als de illusie is waarin we xxx
 
is wat de innerlijke strijd met onszelf gevangen houd in onze eigen vicieuze cirkel
 
 
vanuit de uitwaartse idee dat strijd de oplossing is om onszelf duidelijk te maken om ons te forceren in woord en gedrag, leven we in de illusie dat de strijd met elkaar zowel vuist op vuist om elkander duidelijk te maken dat we fysiek sterker zijn, dit is volgens de lager bewuste wezen een gemakkelijke manier op onszelf duidelijk te maken vanuit het over-leef instinct om de macht hoog te houden en wij duidelijk maken dat we “beter” zijn dan de ander door de strijd in dualisme vanuit egoïsme in competitie te gaan en elkander ervaren in uiterste gevecht dat en vanwaar we onszelf de drang hebben om te bewijzen “beter” te willen zijn dan de ander, denken dat vanuit het strijd wij de gemakkelijke manier hebben om duidelijk te maken dat we iets “niet” willen of “beter” denken te wezen, toch is dit juist wat het ons allen moelijker maakt, want we wekken onze ego op tot in het vergroten van de afstand tot eenheid en daarbij word het kwaad alsmaar geforceerd zichzelf tot uitdrukking te maken, dit opwekking van egoïsme in ons is wat ons verder van huis brengen zal i.p.v. het idee vanuit de illusie dat we juist “goed” bezig mogen zijn, het thuisgevoel is waarin de ego zichzelf niet vergelijkt met de ander en we allen elkander als gelijkwaardige mogen aanschouwen door vanuit eenheid te leven met onszelf en de strijd met onszelf los te laten door overgave aan ons hart, daarbij vrede met onszelf en dit zal zich duidelijk maken in jou aanwezigheid zonder enige behoefte om duidelijkheid te forceren in uitdrukking van woord en gedrag, je aanwezigheid is voldoende, want je straalt de innerlijke schoonheid uit, waarin alles zich aanpast tot aan jou persoonlijke aanwezigheid vanuit de hogere staat in bewustheid, door hoger bewust te zijn zal de ander dit in jou opmerken en door de kracht van bewustzijn zal de verbinding gestimuleerd worden i.p.v. beperkt door de afstand tot eenheid met jezelf, alles is bepalend aan “hoe” jij bewust aanwezig bent, de universum spant zich samen om jou te geven in “hoe” jij je-zelf waardig bewijst, daarbij is het belangrijk om eerst tot jezelf te komen en vanuit eenheid de vrede ervaren in jezelf daarbij dit ook mogelijk zal zijn uitwaarts, toch cultiverend in jou gewenst beeld dit te willen ervaren dan opoffering tot overgave aan je hart om dit te zien in de uitwaartse wereld dat zich reflecteert in “hoe” jij aanwezig bent.
 
 
Het lijkt gemakkelijk om iemand een klap te geven om duidelijk te maken dat je iets niet wil, door diegene te laten schrikken om hem omlaag te trekken en vanuit angst de conditie word opgebouwd dat diegene ook vanuit angst dit niet meer wil doen, want iedereen wilt in eenheid en eenvoud blijven bestaan, toch maken we elkander bang in een duidelijk beeld dat we iets niet willen ervaren, maar we vergeten dat door het uitwaartse leven we vanuit angst de condities opbouwen en de ego opwekken zoekend naar persoonlijke vervulling in “hoe” wij onszelf als “ik” willen ervaren en vanuit eigen wil een eigen weg streven naar vervulling en geluk, toch is deze zoektocht ’n vermoeiende strijd met onszelf, want de energie die we verbruiken om de strijd vol te houden door zoekend te wezen is wat ons als mens/dier vermoeid en we continu onszelf mogen opladen in de rust van slaap, waarin we meer in staat zijn om onszelf op te laden met vitale levensenergie dat ons de kracht geeft om onszelf weer uit te drukken en duidelijk te maken in de weg tot persoonlijke vervulling, toch als we meer vanuit ons hart leven en minder hechten aan wat we persoonlijk aantrekken dan zal het leven minder zwaar zijn en we ons lichter voelen daardoor we meer vitaal en geestelijk/lichamelijk gezondheid ervaren door het gevoel van eenheid en eenvoud, doordat we het onszelf moeilijk maken en de focus zetten op wat er mis gaat in ons leven en daarbij de condities opbouwen vanuit angst om dit “niet” meer te willen ervaren en maar weg te duwen dat kost energie, deze energie is het leven zelf dat ons vitaal houd, vandaar dat mensen snel vermoeid raken als ze in hun hoofd zich bezig houden met dat wat in ons de afstand tot eenhe3id veroorzaakt, slapen gaat slechten doordat jij je te sterk hecht aan dat wat je wilt oplossen, zoekend naar oplossing en vervulling is waarin jij jezelf afhankelijk maakt van de buitenwereld en de chaos in je hoofd door geestelijke conflict met jezelf in wat goed en niet gewenst voelt is dat de emotionele turbulentie veroorzaakt en je makkelijker geneigd bent de fout in te gaan en je zoekt bevestiging in alles om je heen doordat je in overtuiging bent dit nodig te hebben, niet zeker van jezelf omdat je zoekend bent in de wereld om je heen, de verslaving dat we allen mogen ervaren en dit het grootste in alle tijde is de uitwaartse zoektocht naar persoonlijke vervulling dat voor ieder voor ons zeer persoonlijk is, dit is noch het meest lastige, noch het meest eenvoudigste, we mogen het ons zo moeilijk of gemakkelijk maken als we maar willen, toch is in het uitwaartse zoektocht van alles te beleven wat betreft sensationele prikkelingen in emotionele ervaringen dat in ons de wijsheid mag geven en de mogelijkheid om te begrijpen wie we werkelijk zijn, daarin juist door overgave te ervaren dat we kinderen van het licht zijn als energetische lichtwezens op aardse in een menselijke ervaring om te mogen ontwikkelen in liefde, dit is een hele eer.
 
 
 
Niet met de ander bemoeien, maar met jezelf bemoeien, als jij jezelf niet aankunt of niet kunt weerstaan, wat geeft jou de mogelijkheid om de ander te be-oordelen op z’n fouten, terwijl jij zelf de fout in gaat om jezelf niet te willen ervaren daarbij jezelf tot andere uit te drukken, terwijl in “hoe” wij onszelf tot andere geven in uitdrukking van gedrag en woord heeft te maken met “hoe” wij aanwezig zijn, deze innerlijke strijd met onszelf te onderdrukken en dit te uitdrukken tot de ander, ook is het belangrijk om erin niet mee te gaan of persoonlijk aan te trekken, want we hebben allemaal onze ups en downs, daarbij niet in de gelegenheid mee gaan, al lijkt het moeilijk, want de ander heeft zichzelf op te lossen in eenheid en eenvoud, daarbij zou het mooi zijn als we toch het onverwachte mogen laten zien en positief zijn in de oog van diegene die ons omlaag willen trekken, dat geeft aan dat we vanuit onze kracht sterk staan en deze mogelijkheid is doormede het duidelijk beeld in hoe wij het begrip mogen geven in compassie met de ander, wij hebben een goed beeld waarin we allen doorheen gaan en begrip voor de situatie, al is dit zelfs voor ons een lastige taak, toch vanuit begrip in wat de ander doormaakt in strijd met zichzelf is waarin we beter niet mogen beoordelen in wat de ander doet, want oppervlakkig bekijken in wat er gaande is zegt geen goed beeld in wat die ander doorheen gaat en waarom dit gebeurt, dat diegene “slecht” gedraagt gaat dieper dat wat we oordelen aan de oppervlakte van wat er gebeurt, we zien dat er iets fout gaat, maar “hoe” is deze fout een mogelijk geworden, dat komt door de afstand tot eenheid, er is iets waarin de condities zijn opgebouwd dat juist in ons de strijd veroorzaakt, daarbij vanuit afstand we overleven en zoekend zijn naar persoonlijke vervulling, toch is deze vervulling bepalend aan hoe sterk we in afstand tot eenheid mogen wezen en onze condities vanwaar uit wij onszelf het “goed” g xx
 
 
 
 
op het moment waarin je realiseert dat pijn of strijd niets oplost, dan sta je meer open voor innerlijke ontwaking tot ontvangst van het licht dat door spontane bewuste realisatie in jou de genezing stimuleert en de pijn neutraliseert waarin jij jezelf open staat voor terug in evenwicht tot balans in eenheid & eenvoud
 
als je een ziekte hebt of iets ervaart in je dagelijkse leven, dan in gemoedstoestand verlaagt waardoor je in een innerlijke strijd verkeerd met jezelf en blijvend denken in je hoofd waarom en wat als.., toch zit de oplossing niet in de strijd met je-zelf, toch in overgave tot je hart is de oplossing, ironisch genoeg zal in het losmaken en loslaten door overgave aan je hart de situatie oplossen en jij verlost zijn van het kwaad/strijd met jezelf vanuit egoïsme in dualisme en de kwelling dat de pijn tot jou lijden zal worden geneutraliseerd worden en opgelost in het licht door de hogere trillingsfrequentie dat het innerlijk licht dat als “hoop” gezien word zal gestimuleerd worden en jij geloof en vertrouwen mag hebben in je werkelijk zelf dat zuiver bewust is, toch dat je vanuit afstand de wil opbouwt om een bepaalde ervaren te stimuleren zodra jij jezelf opoffert in overgave tot je hart, door het gewenste idee in jezelf te cultiveren in liefde dat jij sterk verlang om te ervaren en dan jezelf onthechten van het idee (dit vereist moed, maar jij bent een held, jij kan het, geloof in jezelf, jij bent het waard..!) dan jezelf overgeven aan je hart om jezelf te verwezenlijken in dit beeld, het universum past zich aan zodra jij jezelf opoffert aan het universum, waarbij je mag ervaren dat god/universum je geven zal in hoe jij jezelf waardig bewijst, de waardigheid is bepalend aan de liefde waarin jij jezelf hebt opgebouwd/gecultiveerd om jezelf in dit beeld te ervaren daarmee bedoelt het streven/verlangen om dit te ervaren, alsof het honger gevoel in het verlangen tot dat ene waarnaar je heimwee ervaart om te willen ervaren jou ondraaglijk maakt (door opoffering van jezelf in overgave aan je hart is waarin jij gemanifesteerd word in het verwezenlijkt beeld, de wet van aantrekkingskracht door universele kosmische krachten in waarin de goddelijke beweging jou geeft in “hoe” jij jezelf waardig bewijst door overgave en daarbij de liefde opgebouwd in vanuit waar jij jezelf opoffert, des te sterker de verlangen tot het beeld waarin jij jezelf wenst te verwezenlijken, des te meer jij de moed zal bewijzen om jezelf op te offeren, maar de ego laat dit niet toe want de ego maakt het je moeilijk om los te laten dat jou vervulling geeft, toch is het werkelijk geluk te ervaren in overgave tot je hart, waarin het eenheidsgevoel jou volledig terug brengen mag tot de originele staat van bewustheid, de codes van de blauwdruk activeren in de oorspronkelijk bewustheid is waarin we natuurlijk in eenheid & eenvoud bewust mogen wezen, waarin vanuit eenheid door overgave aan ons hart en de sleutel als activatie te gebruiken vanuit wilskracht om onszelf op te offeren om in eenheid en eenvoud te leven, waarin het leven zichzelf duidelijk maakt zonder de pijn vanuit de illusie om te moeten overleven, waarin we hoger bewust mogen zijn en de DNA/RNA helix- systeem zal zich evolueren door onze ontwikkeling in liefde, zoals ons universeel bedoelt mag zijn), dan dit gevoel van liefde en streven naar eenheid in dat beeld waarin jij jezelf wenst te ervaren, dit is de ego-self waarin jij jezelf hebt opgebouwd, door de kracht van je eigen wil jezelf opofferen aan je hart, waarin jij jou wil overgeeft aan Gods wil oftewel je wil in geloof en vertrouwen aan het universum geeft, waarin je door wilskracht om in overgave te komen losmaakt en loslaat tot in het goddelijke koninkrijk dat als de hogere sferen is vanuit het eenheidsgevoel waarin jij jezelf aan opoffert om jezelf te verwezenlijk, de hogere sferen is als Gods koninkrijk waarin alles als een spiraal beweegt en jij de middelpunt van het universum bent, ieder bewust-zijn is een dele van het geheel, overgave aan je hart is mogelijk als jij de wilskracht gebruikt om jezelf eraan toe op te offeren, om de sleutel tot je hart te gebruiken de deur te openen tot het hemelse goddelijke koninkrijk in eenheid en eenvoud is pas mogelijk als jij de laatste keus maakt vanuit je eigen wil om jezelf volledig te geven aan god waarin je de vrijheid zal ervaren van alle aardse zaken, door overgave aan je hart zal je verlossing ervaren van alle aardse zaken die het leven zwaar maakt door de afstand tot eenheid, de zwaar gevoel is de lagere sferen waarin we de afstand forceren tot eenheid en in de illusie leven dat alles goed is maar toch zoekend zijn in en vanuit het tijdelijke naar persoonlijke vervulling, toch in overgave tot je hart is geen zoektocht nodig want je bent volledig vervult en er is geen verlangen of behoefte om iets of iemand te ervaren in je leven, want je bent niet in overtuiging dat je dit nodig hebt om jezelf beter te laten voelen en te overleven, daarin “ironisch” is en zie en ervaar je dat de hogere en lagere sferen het tegenovergestelde zijn van elkaar, vanuit je hoofd ben je uitwaarts bewust en zoekend naar vervulling en jezelf ontplooien als mens die leeft vanuit de beperking dat ons limiteert in het vicieuze cirkel dat blijft dralen in het duisternis, terwijl de inwaartse spiraal je mag ontwikkelen in liefde dat het licht verstek vanuit eenheid en eenvoud
 
 
“ego-self” is een geestelijk expressie vanwaar jou “ik” identiteit zich tot uit-drukking forceert om duidelijk te maken in woord en gedrag, toch is het hart dat zich duidelijk maakt in een zachte maar krachtige 7universele taal dat als liefde gezien mag worden, dit is een taal die iedereen zal verstaan zodra in overgave tot hart/ziel/deel van het geheel in eenheid aanwezig is waarin dit duidelijk zal worden zonder enige behoefte tot uit-drukking…. Om jezelf uit te drukken is het forceren duidelijk te maken in woord en gedrag in “hoe” jij jezelf duidelijk maakt door en vanuit welke manier tot uit-drukking is bepalend aan jou wil en geestelijke instelling / toestand.
 
Je drukt het uit in woord en gedrag, met energetische kracht forceert jij jezelf duidelijk te maken om dit uitwaarts tot uit-drukking te brengen, stel als iets in-druk op jou heeft gemaakt, dan xxx in-druk – uit-druk – af-druk – op-druk.. drukken is met kracht, geestelijke kracht vanuit opbouw in energie dat gecultiveerd is in de liefde dat dit beeld motiveert, de beweging / uitdrukking dat gemotiveerd word door uitwaartse invloed, eerst mag je het in je geestelijk beeld ervaren voordat je dit beeld tot uitdrukking forceert, dit innerlijk beeld of idee waarin jij jezelf duidelijk “wilt” maken is afkomstig vanuit de opgebouwde ego dat zichzelf opwekt in het idee / overtuiging dat jij je wilt uitdrukkien doordat jij iets persoonlijk aantrekt of gemotiveerd word om er aandacht aan te geven / forceren (bepalend aan de openheid van de ervaring, als er enige afstand is tot het ervaren dan is er een blokkade die jou eenheidsgevoel beperkt om dit waarmee jij je verbind te ervaren, toch in het hechten in overtuiging dat je het nodig hebt is waarin we onszelf beperken in afstand door afhankelijk te zijn)
 
 
Eenheidsgevoel is als een sparkle of flame, des te groter en sterker het eenheidsgevoel, des te sterker het innerlijk licht dat als de zon schijnt, des te sterker/hoger de trillingsfrequentie dat het innerlijk licht opwekt en de zaligheid door sensationele tintelingen jou compleet/volledig maakt en daarin is alles mogelijk  glenn dinsdag-woensdag en daarin wekte ik de gedacht tot manifestatie door in de avond tot ochtend in euforische zaligheid van eenheid te wezen, net zoals annis me toen belde en ik losliet en overgaf aan mijn hart en volledig in eenheid en eenvoud was waarin vrijheid ervaarde en weer zuiver bewust was waarin ik niets hoefde geen verlangen of behoefte, en ik voorzag dingen die gingen gebeuren wauwww factor 10  dit te gebruiken voor vrede in jezelf en daarbij liefde cultiveren in de universele vrede overal en altijd dat zichtbaar word op aarde zowel als de hele universum x
 
Braco – ivica – eenheidsgevoel wekt het innerlijke licht als de zon in je op, waardoor je deze kracht uitstraalt vanuit een hogere niveau in bewustheid.
 
De tintelingen zijn de hogere trilling dat je ervaart die door het eenheidsgevoel jou weer herstelt en in balans brengen zal, daarbij is het mogelijk deze tintelingen te versterken door sterker bewust te wezen van je-zelf, wees bewust in je eigen lichaam om daarin jezelf in trilling te verhogen daarbij meer in een meer ontspannen staat fysiek/lichamelijk als geestelijk, geestelijk stilte zal het lichaam/fysieke gedeelte zich eraan toe aanpassen om dan te ontspannen, want in een relaxte ontspannen staat zal de zenuwtrekjes dat door gedachtes in eigen wil geforceerd worden zich loslaten, doordat de zenuwtrekjes waarin de spieren zich samenspannen en forceren door jou wil in gedachte mee te bewegen zich losmaken en loslaten waarin jij je meer ont-spannen voelt en daarbij de oorzaak van stilte in wil tot overgave aan je hart is het dat je het eenheidsgevoel in jou opwekt tot in de hogere trillingsfrequentie in de waarde van liefde, waardoor je hoger bewust word en zuiver puur aanwezig in dit moment waarin juist alles tot de mogelijkheid mag wezen, daarin is er geen pijn dat jou tot lijden brengen zal, want in het eenheidsgevoel is dat waar we ons thuis mogen voelen in Gods koninkrijk x
 
Eenheidsgevoel, zoals een zwart gat dat alles tot zich trekt, of als de zon die op zijn plaats blijft vanwege de kracht dat het in aanwezig is, zelfde als eenheid gevoel dat je in eigen kracht staat.
 
 
Er is maar een echte weg tot god, dit mag je ervaren door jezelf op te offeren in overgave tot je hart, deze weg mag zeer persoonlijk zijn want ieder heeft de keuze om de sleutel om te draaien en zelf door deze deur van jou hart heen te lopen om dan opgelost te mogen wezen in het licht, de eenheidsgevoel…
 
 
 
Door in afstand van eenheid te leven is om uitwaarts je weg te forceren vanuit je eigen wil, jij verlangt op jou eigen manier vervulling te zoeken xx
Terwijl, mocht je vanuit eenheid aanwezig zijn dan is er geen verlangen/behoefte om vervulling te zoeken, want je bent volledig vervult en geluk is in dit moment te ervaren in de stilte van je geest, stop met denken dat als zoekend gezien mag worden en je zult vinden bepalend aan je ontwikkeling in liefde oftewel je persoonlijke aanwezigheid in de trillingsfrequentie vanwaar je kracht in eenheid af afstand bepaald wat je ontvangen mag en hoe je het mag ervaren is bepalend aan je ontplooiing dat is opgebouwd in je weten.
 

Leave a comment