een aparte dag vandaag en na avondeten kwamen de volgende teksten dat ik mocht opschrijven en typen op de pc yeayyyy, srry voor weer een lange stukjes tekst, deze stukjes tekst is best intens en apart en is echt wauww dat ik dit door zelf-reflectie mag opschrijven en intuitief het schrijven vanzelf mag gaan en er zelfs zoveel uit komt dat ik mag leren van wat er allemaal doorkomt vanuit de innerlijke / hogere zelf, yeaayyy schrijven is een zaligheid en is net als een dagboek waarin ik mezelf mag ervaren in wat ik allemaal mag meemaken in m’n leven en met behulp van mijn mijn verlangen in het menselijke nieuwsgierigheid om te willen begrijpen waarom de medemens anders is zonder de behoefte te willen bemoeien met de ander, mag ik prachtige intense stukjes tekst opschrijven..
ben benieuwd wat jullie ervan vinden xxxx
 
hier komt het…..
 
Als iemand niets om zichzelf geeft, een lage eigenwaarde, zichzelf verwaarloost en niets waard maakt vanuit het eigenbeeld, dan is het voor de ander een lastige taak om van die persoon te houden, want wat is er dan waaraan jij je tot aangetrokken voelt…?
 
Als je geforceerd word om met die persoon te leven, dan is dit een vermoeide situatie die nooit zal ophouden tot het moment van zelf-reflectie, maar dan is de verliezer die denkt gewonnen te hebben, want de egoïst leeft in de illusie denkend dat de ander fout zit en zal nooit ophouden met de strijd tot andere en met zichzelf, want de strijd met andere heeft geen zin, we moeten ons met ons eigen bemoeien, en als de ander denkt dat diegene beter weet en de strijd volhoud, dan is dit een moeilijk moment om niet in mee te gaan, want we hebben elkaar niet op te lossen, maar onszelf..!
 
Jammer dat mensen denken goed bezig te zijn met een negatief denkpatroon en levensstijl, gezond denken vanuit een positief perspectief om jezelf te ontdekken in alles wat goed en fout mag gaan en daarin jezelf op te bouwen vanuit het beeld dat je meer waard bent dan in strijd te gaan met jezelf en dit tot uitdrukking brengt in woord en gedrag, de uitstraling van iemand die lager bewust aanwezig is, zal de kwelling zijn tot de ander, want de pijn is een kwelling.
 
Als iemand zichzelf niet aankan, dan zal diegene meer de neiging hebben om dit ongewenst gevoel tot de ander te uiten, omdat de ellende toch aangericht moet worden door de vernieler die de mens als egoïst mag zijn.
 
Iemand die een lage eigenwaarde heeft, zal weinig tot niet “positief” in zichzelf geloven, het eigenbeeld is duister en dit zal als kwelling geuit worden tot de ander, daarbij zal de ander geneigd mogen zijn om dit persoonlijk aan te trekken en erin mee te gaan waarin men omlaag getrokken word in zijn persoonlijke trillingsfrequentie en daarbij de gemoedstoestand verlaagt word tot het “klote” gevoel dat niemand wenst, dan breng jij jezelf omlaag tot het niveau van de ander en daarbij zal je deel nemen aan de kwelling die de ander vanuit dat niveau in bewustzijn opwekt, lagere trilling zal de energieën als kleverig maken waarin de ander omlaag getrokken word, vanuit het hart door het eenheidsgevoel zal licht gestimuleerd worden waarin de kleverige energie van lager bewuste mensen worden opgelost en de pijn geneutraliseerd, vandaar dat de persoon met lage eigenwaarde eerst zichzelf mag leren kennen en niet zichzelf ontkennen en dan op de ander afschuiven, omdat diegene zichzelf niet schijnt aan te kunnen en daarbij de muur nog hoger opbouwt en verwaarlozing met drank roken drugs te gebruiken, zodat diegene zichzelf in afstand zal forceren vast te houden om dan niet in de ervaring te komen van je-zelf, want in ons hart komen we onszelf tegen en vanuit dit eenheidsgevoel is waarin we onsze3lf volledig ervaren, in ons hart worden we beoordeelt en komen we onszelf tegen in alles wat en waar we onszelf (lage/hoge) waarde aan hechten en (positieve/negatieve) betekenis geven, vandaar dat vele mensen de strijd met zichzelf willen ontkomen en zichzelf forceert om niet tegemoet te komen en daarbij zichzelf ontkent om dan een gesloten hart te hebben dat als een muur tussen je hoofd/gedachtes en je hart zal mogen wezen, vanuit de condities word de ego opgewekt die de muur zal opbouwen en forceren dit vast te houden, deze muur zal jou leven beperken en daarbij jou de mogelijkheid te geven om jezelf te over-leven, deze afstand zal geforceerd worden, want je kan jezelf niet aan, toch daarbij de moete doen om in de kwelling van pijn door egoïsme in dualisme vanuit de vicieuze cirkel van innerlijke strijd met je-zelf te blijven forceren om in stand te houden, dit zal nooit ophouden tot jij jezelf opoffert aan je hart daarbij de strijd met jezelf opgeeft en dan zal de muur brokkelen in uiting tot tranen door verlichting van de pijn dat de kwelling door vasthoud in en door de negatieve gedachtes die worden opgelost in het licht waarin de energetische “kleverige” blokkades van waaruit de muur om je hart is opgebouwd door de kracht van eigen wil worden geneutraliseerd, want als je lager bewust bent en een lagere eigenwaarde hebt waarbij je in afstand leeft tot je hart en door de negatieve energie is het mogelijk blokkades te bouwen in jou systeem/lichaam/geest tot hart dat we als een muur zien waarin we onszelf beperken tot het volledig ervaren van het licht, we zoeken de schaduw op om onszelf te ontwijken en daarbij bezig te zijn in het overleef patroon, des te meer we in afstand komen tot onszelf des te meer jij vanuit eigen wil de weg forceert dat alles behalve tot je hart zal brengen, toch is de enige echte weg tot ons hart, waarin we de vrijheid van eenheid & eenvoud ervaren, daarin zal de ego in worden opgelost, xx
daarbij is het voor ons de bedoeling om te ontwikkelen in liefde, de verlossing mag je ervaren door in overgave tot je hart te komen waarin je de vrijheid mag ervaren door zuiver en puur bewust aanwezig te mogen zijn, waarin we terug in dit moment komen en helder bewust van de meest subtielere energieën die door de kracht van “zuiver” bewustzijn “wij” mogen ervaren zonder dat de go zich ermee bemoeit en er etiketjes vanuit ons geconditioneerd denkwijze zal identificeren zoals we gewend zijn uitwaarts alles een plaatsje te geven en te her-kennen om dit vanuit de “ik-identiteit” te begrijpen, de ego filtert dat wat wij waarnemen in z’n eigen realiteit tot zijn eigen waarheid, maar de werkelijkheid is de universele taal van liefde dat het verstand niet kan bevatten, want deze energetische taal mag gevoelt worden, toch zal de ego de neiging hebben dit persoonlijk in te vullen vanuit eigen idee, maar des te meer jij in eenheid en eenvoud leeft zal je sterker in het licht staan, waarin alles duidelijk en helder is , je voelt het zonder enige behoefte te willen begrijpen of verklaren, want de zaligheid van eenheid is euforisch zoals onze natuurlijk en oorspronkelijke staat van bewustzijn in vreugde is, de ego zoekt naar en heeft een rede nodig om te begrijpen en wilt gemotiveerd zijn om dit goed gevoel te ervaren, maar het hart is waarin het goed gevoel van nature altijd aanwezig is tot het moment dat we in afstand tot het hart aanwezig zijn en door onze ego worden afgeleid uitwaarts vervulling te zoeken en hebben we de neiging ons te hechten in wat “was” of “mag komen te zijn”, daarbij denken vanuit een beperkt vermogen door de condities tijd en ruimte dat ons limiteert als energetische wezen en het innerlijke licht “lijkt” te doven, maar wij komen in afstand tot het altijd brandende licht vanuit ons hart door meer vanuit onze hoofd uitwaarts te zoeken, daarbij vergeten we wat er op dit moment ter beschikking is, zoekend naar een goed gevoel is niet nodig als we realiseren dat diot goed gevoel altijd in ons zal zijn en wij hierin mogen ontwikkelen door overgave aan ons hart, de ontwikkeling in liefde zal het eenheidsgevoel versterken en ons innerlijk vlam als schoonheid bewijzen in de uitstraling van onze aanwezigheid..
 
in ons hart mogen we onszelf meer ervaren in vrijheid waarin we steeds meer onthechten aan de aardse zaken dat ons gevangen zal proberen te houden in onze eigen wil zoekend naar uitwaartse vervulling en onszelf meer betekenis geven zodat we herinnerd mogen worden,
 
in ons hart leven zonder de angst om te “moeten” over-leven, te vechten voor het recht om te bestaan, te vechten/strijden om iets of iemand of jezelf te beschermen, het feit is dat we onszelf willen overleven, het heeft weinig tot niets met de ander te maken in “hoe” wij op dit moment aanwezig mogen zijn, daarbij is het allesbepalend in “hoe” wij bewust aanwezig zijn in “dit” moment van “nu”, des te meer jij vanuit je hoofd denkend aan iets of iemand daarbij de betekenis & waarde geeft/hecht dan ben je verder van huis dan je van mogelijk houdt, want het enige thuisgevoel is in je hart waarin we de vrijheid ervaren van ons bestaan..!
 
Het leven van een dwaas, de fout in willen gaan om er juist meer uit te mogen halen, toch daarna goed maken in het oplossen in voordeel van ieder.
 
 
Yin / yang, positief/negatief, hogere sferen/lagere sferen, afstand / eenheid, geest ”ego” als afstand tot eenheid en uitwaarts/ziel ”hart” als eenheid en eenvoud door inwaarts aanwezig te zijn..
 
De oneindige knoop van jouw aanwezigheid vanuit de vicieuze cirkel van innerlijke strijd vanuit egoïsme in dualisme
 
Des te groter de afstand tot eenheid, des te meer jij onwetend en blind bent voor wat “echt” is dat innerlijk als waarheid ervaren en gevoeld mag worden, door jou blindheid ben je niet van je-zelf bewust omdat je uitwaarts aanwezig bent en onwetend hoe dit moment aanvoelt, want de ego vult dit voor jou in en filtert de werkelijkheid met jou persoonlijke realiteit, te leven in een illusie is wat ons blind maakt van het echte gevoel zonder dat de ego dit tot eigen waarheid vorm geeft in “hoe” jij dit “wilt” ervaren of zien door geconditioneerd denkwijze, zodra je zelf-bewust bent dan mag je meer in de stilte komen van jou hart waarin je dit moment zuiver en puur bewust mag ervaren.
 
Zin in het leven, levenslust, des te groter het gevoel van zin in leven des te groter het eenheidsgevoel en des te meer positief jij in het leven aanwezig bent.
 
Iemand die geen zin heeft in het leven, alleen het forceren in wat moet i.p.v. wat jou blij maken mag, dn ben je doods saai en verwaarloos je alleen al in het idee dat je niets waard bent, daarbij is het vaker het geval dat je jezelf onderdrukt met allerlei stimulerende drugs middelen zoals roken drank etc..
 
 
Des te groter de afstand tot eenheid, des te meer jij de moeite zal moeten doen om jou wil te forceren, des te meer jij jou wil forceert des te zwaarder jou aanwezigheid zal aanvoelen door de lagere trillingsfrequentie in de waarde van liefde..
 
Des te sterker het eenheidsgevoel, des te meer zal alles worden gestimuleerd in harmonie met jouw bestaan, des te minder jij moeite zal moeten doen en alles meer in synchronisatie zal zijn met jouw bewustzijn, hoe je bewust bent is allesbepalend, want des te hoger jij bewust bent in je persoonlijke trilling, des te meer alles op z’n plaats valt zonder dat jij de weg zal moeten forceren in de persoonlijke ervaring.
 
 

Leave a comment