Christusbewustzijn, de heilige geest van god

Christusbewustzijn, de heilige geest van god is overal in en door alles heen, je beleeft god in alles, god is in het kleinste zowel als in het grootste, God is alom.

De heilige geest is christus,
de hoogste trilling,
God

Als mensen kinderen aan mij vragen of ik wel eens verliefd ben geweest of dat ik nu op iemand verliefd ben, dan zeg ik dat ik op niemand verliefd wil zijn, wat god is mijn grootste liefde, god doet alles voor mij en maakt alles mogelijk, want hij is er waar niemand anders voor mij kan wezen, god is lief, want hij is mijn vader en beste vriend zowel als mijn grootste liefde, ik kan geen beter vriend wensen dan God in mijn leven.

God is in jou, vrienden staan achter jou, jou ouders staan langs je, de hemel is boven je dat je mag ontvangen als je goed wilt zijn voor jezelf en de schepping van god, de hel is onder je dat je aanvoelt als jij je bezig houd met jezelf zowel als de rest van creatie van god los te forceren door misbruik van eigen wil, de toekomst is voor je en die past zich aan in hoe je “nu” bewust bent, want alles is bepalend in hoe jij nu voelt..

YeaYhHHH ==> Marcel Stegers – ChilD of LighT

Leave a comment