even voorstellen…..!!

‘Jij mag er zijn? iets in je (leven) is er of het nu van jou mag of niet?
Leef het en je bent vrij!’

 

IMG (13)

‘Wijsheid is niet iets wat je kunt verzamelen, zoals kennis, want wijsheid komt door je hart, door liefde. Als je hart in liefde openstaat, in vertrouwen, in overgave aan het leven als geheel, dan komt er een nieuw soort inzicht in je op, een helderheid, een diep begrip van waar het om gaat in het leven en wie je eigenlijk bent.’
Iedereen zegt blijf je zelf, maar wie ben ik eigenlijk?

 

marcel2

Om te beginnen wil ik graag wat vertellen over mezelf om een duidelijk beeld te geven wie ik ben en wat mijn passie voor het leven is,
Mijn naam is Marcel Stegers, in kalenderleeftijd ben ik 33 jaar en geboren op 29 december 1981,
Ik ben een jongeman die functioneert beneden mijn kalenderleeftijd, in woord en gedrag ben ik niet volwassen, ik heb sterke morele overtuigingen rondom goed en kwaad, ik hecht aan vriendschap & respect & veiligheid en eerlijkheid.
Ik wil de hoeder zijn van al het goede, ik ben een kwetsbare jongen, feitelijk niet opgewassen tegen de taken van de volwassen wereld.
Ik functioneer op een zwakbegaafd intelligentieniveau, en mijn IQ is 84.
Ik heb autistische kenmerken waarbij er ook sprake is van geestelijke/ verstandelijke achterstand in gedrag en beleving van de wereld om mij heen.
Ik zie en beleef alles door de ogen van een kind, ik ben eigenlijk een 12/13 jarig kind in een volgroeide lichaam.
Ik zat ook op een speciale school waarin ik in de autisten klas zat vanwege mijn emotionele overgevoeligheidsproblemen.
Ik ben iemand die overal bewondering voor heeft.
Ik ben heel serieus over alles wat goed doet in het leven.
Ik ben zelf een jongen die zich niet bezig houd met alles wat ons lichaam/geest niet goed doet zoals gebruik van alcohol en roken en dergelijke slechte gewoontes. ik geef zelfs helemaal niets om seks, ik begrijp dat dit “normale” dingen zijn onder de tegenwoordige mensheid, maar ik bekijk de wereld door andere ogen.
Ik (marcel) ben iemand die mensen graag helpt zonder er iets voor terug te verwachten, ik help mensen graag omdat het mij een goed en vredig gevoel geeft.
En het geeft me een goed gevoel als mensen kunnen glimlachen, de wereld is een puinhoop en mensen ervaren vaak pijn in hun leven, maar ik wil graag hun helpen zodat hun weer een beetje kunnen lachen en een goed gevoel hebben, glimlachen is heel belangrijk in het leven.

 

in dit filmpje ben ik helemaal me-zelf..:

[embedyt] http://www.youtube.com/watch?v=suXDZgGzaTk[/embedyt]

 

 

 

 

De glimlach is de universele taal van alle gelukkigen.

 

thomashuis2

Vanwege mijn kwetsbaarheid heb ik 2 jaar dagbesteding in het Thomashuis gehad.
Thomashuis is een groot en mooi huis waar mensen (jong en oud) wonen of dagbesteding hebben met een verstandelijke beperkingen.
Ik voel me daar thuis en ik ging er elke dinsdag en woensdag de hele dag naar toe, daarnaast had ik thuis extra begeleiding om te leren koken en zelfstandigheid.

De thomashuis heeft op de laatste dag een rapport geschreven om mij in deze fase te beschrijven..:

IMG (14)

Ik heb zelf een moeilijke jeugd gehad, waarin de scholen / omgeving/ ouders zagen dat ik anders was dan andere kinderen, dit was voor mijn biologische ouders een lastige taak, omdat ze niet wisten “hoe” met mij om te gaan, ik zie de wereld door andere ogen dan de “normale” mens, daarbij is mijn overgevoeligheid en omgaan met prikkels in deze chaotische maatschappij een lastige taak om de weg in te vinden, want alles dat ik waarneem komt sterker binnen en de emotionele ervaring beleef ik sterker dan menige ander..

Er zijn zoveel mensen in mijn leven die mij steunen en die mijn aanwezigheid accepteren en zelfs waarderen.

Door mijn kwetsbaarheid zat ik op een speciale school, waarin ik extra aandacht toegewezen kreeg, met de hulp van school mocht ik aansluiten bij een familie bedrijf die mij diep in mijn hart staan, want deze mensen zijn voor mij als een familie en ze hebben een hart van goud, dit is een werkgelegenheid dat ik me mocht aansluiten, toch is het meer als een bezigheid i.p.v. werk, want het ging zich om een plaats waar ik mezelf mocht zijn en daarin de toekomst had om verder te gaan in mijn leven, dit zijn de mensen van de Royal Theater Roermond, ze hebben mij met heel veel dingetjes in mijn leven geholpen, ik voel me er altijd op mijn gemak en ik kan mezelf zijn, verder hebben hun een brief geschreven om mij te beschrijven op een professionele manier, om onder andere bij het Thomashuis te komen, in deze brief beschrijven ze mijn kijk op de wereld en de waarde die ik huldig.

Hieronder is de brief zonder de toegevoegde namen uit respect voor privacy.

 

cropped-favicon_retina.png
Marcel is al meer dan tien jaar actief binnen ons bedrijf, eerst als werknemer en sinds een jaar als vrijwilliger.
Hij is toentertijd via zijn toenmalige school -de VSO Ortolaan te Heythuysen- bij ons als medewerker aan de slag gegaan.
Hoewel wij uiteraard geen professionale begeleiders zijn, hebben wij sinds die tijd een intensief contact met Marcel opgebouwd.
Daarbij bevinden we ons bovendien in de gelukkige positie dat binnen onze groep vrijwilligers enkele mensen actief zijn die werkzaam zijn in de gezondheidszorg, dan wel een daarvoor relevante opleiding genoten hebben en terzake kundig zijn.
In deze periode hebben wij allen Marcel goed leren kennen en een gedegen beeld verkregen van zijn persoonlijkheid, de problemen waarmee hij als lid van de samenleving worstelt, en zijn sterke morele overtuigingen die mede hierdoor gevormd zijn.

In onze vaak lange gesprekken, maar zeker ook in zijn gedrag, viel telkens weer op hoezeer Marcel hecht aan waarden zoals respect, verdraagzaamheid en de bereidheid tot het verlenen van hulp en steun ten opzichte van zijn medemens.
Een voorbeeld van dit laatste is zijn beslissing om als vrijwilliger mee te blijven helpen in ons filmtheater toen duidelijk werd dat zijn dienstverband om financiële redenen stop moest worden gezet.
Dit is een voor Marcel typische redenering en gedragsuiting: het helpen van mensen die naar zijn overtuiging hulp nodig hebben omdat ze in een zwakke positie verkeren, mensen die zonder zijn hulp in zijn ogen op een of andere wijze ongelukkig (zouden) zijn.
Dit doet Marcel vanuit een sterke morele overtuiging die hem een duidelijk beeld geeft van wat “goed” is en wat niet goed, of zelfs “kwaad” is.
Deze overtuiging gebruikt hij om zijn leven, en vooral ook zijn levensgeschiedenis, zin en inhoud te geven.
Concreet is hij sterk overtuigd van het slechte van bepaalde soorten menselijk gedrag: het al eerder genoemde gebrek aan respect voor de medemens, maar ook alle handelingen en uitingen op seksueel gebied.
In de ogen van Marcel vernietigen dergelijke op seksualiteit rustende handelingen de “echte” relaties (zonder seksuele basis) tussen mensen die hij koestert: vriendschap, genegenheid en platonische liefde.

Hieruit blijkt dat Marcel naar onze ervaring een heel gestructureerd wereldbeeld heeft.
In de ogen van de meeste mensen is dit natuurlijk een sterk vereenvoudigd wereldbeeld, dat bovendien van de gangbare norm afwijkt, maar het geeft Marcel wel houvast en een duidelijke “handleiding” voor zijn leven.
In het bijzonder deelt hij de wereld op die manier in twee uitersten in, die in zijn ogen tegenpolen zijn.
Allereerst is er de wereld van de volwassenen, waarin alle zaken en gedragingen zich bevinden die “slecht” zijn: alcohol, tabak en andere soorten drugs en genotsmiddelen, het respectloos en achterbaks omgaan met elkaar, en, zeker niet in de laatste plaats, seksualiteit.
Daarnaast is er in zijn optiek de wereld van kinderen, waarin zaken wel “echt” en puur zijn, waarin gedrag wel eerlijk en oprecht is en vrij van de machtsspelletjes die volwassenen spelen.
Seksualiteit speelt in die wereld geen enkele rol, en het is deze wereld waarmee Marcel aansluiting zoekt.
Sterker nog, hij verzet zich fel tegen zijn eigen volwassen worden en stelt alles in het werk om deze wereld van onschuld zo lang mogelijk in stand te houden, niet alleen voor zichzelf maar ook voor “andere kinderen” met wie hij op voet van gelijkheid wil omgaan.
Zijn kijk op dingen en zijn relatie met kinderen hebben ons meerdere malen verwonderd.

cropped-favicon_retina.png

Soms wanneer ik mensen ontmoet waar ik goed mee kan opschieten, begin ik te filosoferen over de waarde van vriendschap. Kan je objectief bepalen wat iemand tot “vriend” maakt, en wanneer is het maar een gewone “kameraad” of “kennis”?

En is dat dan de definitie van “vriend”? Goed kunnen opschieten met iemand? Als dat zo is, dan zou ik heel wat vrienden moeten hebben… Nee, ik denk dat echte vriendschap pas bestaat als je alles zou doen om je vrienden uit de nood te helpen. Het spreekwoord “in de nood kent men zijn vrienden” is dus de waarheid volgens mij.

cropped-favicon_retina.png

Vanaf ongeveer 2000 ben ik ook bij de Riagg (tegenwoordig, nieuwe naam..) geweest voor extra begeleiding omdat de wereld (maatschappij) een moeilijke plaats was voor mij, in het bijzonder was er een vrouw (Dorien Peeters), waarmee ik een diepe connectie had en me begeleiding gaf tot ik in 2010 een pgb kreeg toegewezen en daarin langzamerhand afscheid nam van de riagg en overging tot thuis begeleiding die meer persoonlijk gericht was en opbouw voor de toekomst om een eigen plekje te krijgen om te wonen, dit is tot op heden een uitdaging, omdat er weinig keuzes zijn die op “mij” afgestemd is.

De Riagg heeft mij “goed” leren kennen en hebben mij op deze manier beschreven..:

 

IMG_0001 (14) 2

IMG_0007

 

(( Goldstein training is een assertiviteitstraining die ik mocht volgen, om mezelf beter weerbaar te maken in deze chaotische wereld op vandaag ))

 

 

buddha yoji

2 (2)

Er is geen duisternis, alleen de afwezigheid van licht

Vaak ben ik nog wel kinderlijk naïef, ik ga meestal uit van het goede in de mens en wilde niet aanzien hoeveel ellende en pijn er in de wereld op vandaag is, tegenwoordig lijkt het wel zo alsof ieder voor zichzelf is, dit gaf grote verwarring, want niet iedereen heeft goede bedoelingen, vandaar mijn kwetsbaarheid in algemeen.

Omdat er zo gemakkelijk in gespeelt kon worden in mijn gevoel en ik altijd “ja en amen” zei, dit omdat ik ze wou geven wat ze wilde, omdat ik toen niet “wilde” zien dat sommige mensen het niet kon laten om gebruik te maken van een ander om voor zichzelf iets te bereiken.
Ik wou met iedereen vrienden zijn in de wereld, toch ben ik door vervelende gebeurtenis die plotseling plaatsvond erachter gekomen dat niet iedereen goede bedoelingen hebben of in ieder geval een verkeerd begrip hebben over wie ik ben en dat misverstanden veroorzaakt.

 

vriendschap1

 

Tegenwoordig heb ik dankzei de pgb enkele mensen waar ik een sterk band mee heb opgebouwd, omdat ze zeer positieve en rustige mensen zijn, waarmee ik over diepe levens beschouwende kwesties mag hebben en deze mensen begrijpen de diepe betekenis van het leven, waardoor ik juist graag met ze omga, net als de kinderen en ieder die graag vanuit z’n hart wil leven.
Tijdens de begeleiding praten we meestal over diepere kwesties van het leven, ik ben dankbaar dat ze er open voor staan, want ik had “vroeger” vaak verdriet dat er weinig mensen zijn inclusief mijn familie dat niet kon begrijpen dat er meer is dat wat we gewend zijn in de maatschappij.

Daarnaast is er begeleiding en ondersteuning van verschillende andere mensen in mijn leven op Aarde.

Buiten de begeleiding hou ik me bezig met mijn passies, dat is buiten spelen met de kinderen en schrijven over alles wat ik mocht meemaken en graag hou ik me bezig met hogere energieën en dan gaat het schrijven praktisch vanzelf en ben ik mezelf niet eens bewust van tijd, waardoor ik in een “soort” trans raken mag, waarin “ik” steeds minder zelfbewust werd van alles om me heen, dan ervaar ik een verbinding dat echt onbeschrijfelijk is, mijn fascinatie over het onbegrijpelijke en hemelse wereld op Aarde, zoals de engelen en god is juist een passie waaraan ik mezelf onvoorwaardelijk geef met heel mijn hart.

Toen ik 7/8 jaar was keek ik naar de sterren met tranen in mijn gezicht afvragend waarom er zoveel ellende is in de wereld op vandaag.
Dankzei de zelfkennis dat ik mocht opbouwen door alles dat ik mocht meemaken in m’n leven,
ervaar ik de antwoorden dat ik zo sterk naar verlang om te weten in m’n persoonlijke ervaringen in en om mij heen, dit bracht wijsheid en stimuleert de zelfkennis, waarin ik zoveel teksten mag ontvangen dat ik met pen en papier geschreven had en daarna op de pc had overgetypt, dat ik het niet eens meer bijhoud, zelfs al lees ik een boek, dan zal ik dit niet uitlezen, want na enkel een bladzijde te hebben gelezen ervaar ik zelf ineens de sterke “drang” om te schrijven, daarbij neem ik niets over, maar vul ik bij wat ze vergeten zijn te delen.
Dit is waarom ik “nog” weinig boeken uitgelezen heb, vanwege ik uit mezelf de antwoorden “wil” ervaren in mijn leven, daarom ben ik dankbaar voor alle ervaringen zowel negatief als positief en de mensen die dit mogelijk gemaakt hebben, ik hou van jullie allemaal.., zonder jullie heb ik nooit de wijsheid mogen ervaren in dat wat ik mocht meemaken.

Ik heb deze prachtige spirituele web pagina gemaakt Werkelijk Geluk om met de wereld de teksten te delen die “ik” mocht ontvangen door inspiratie/ingeving en intuïtief mocht doorkrijgen of de persoonlijke ervaring van mijn leven.

 

Ik koester de goeie mooie momenten in mijn leven, toch dankzei de negatieve momenten mocht ik meer zelf-bewust worden en ervaar ik mezelf vanuit elk mogelijke emoties, waardoor wijsheid uit afkomstig is, de bedoeling is om verder te gaan in de positieve gedachte dat ons hart op is afgestemd, dit zorgt voor vooruitgang.
Dit is een algemene beeld over mijn bestaan op Aarde, Veel knuffeltjes en liefs, Marcel Stegers

PlayRoOm for angelS & children of light CreaTiOn inTo Love and JoY

 

20151028_223100

Filmpje van m’n slaapkamer..

Mijn YouTube kanaal: ChildofLight16

Instragram.., jullie kunnen mij vinden op de naam Marcel Stegers of de gebruikersnaam child_of_light_16