even voorstellen…..!!

thomashuis2


Ik heb een moeilijke jeugd gehad, waarin de scholen, omgeving, ouders zagen dat ik anders was als andere kinderen. Voor mijn biologische ouders was het een lastige taak, omdat ze niet wisten “hoe” met mij om te gaan. Ik zie de wereld door andere ogen als de “normale” mens, waarbij mijn overgevoeligheid en omgaan met allerlei prikkels in deze chaotische maatschappij voor mij een lastige taak is om de weg in te vinden. Alles wat ik waarneem komt sterker binnen en emotionele ervaringen beleef ik sterker als menig ander.

Er zijn gelukkig mensen in mijn leven die mij steunen en die mijn aanwezigheid accepteren en zelfs waarderen.

Door mijn kwetsbaarheid zat ik op een speciale school, waarin ik extra aandacht kreeg. Door hulp van mijn school mocht ik me aansluiten bij een familie bedrijf wat diep in mijn hart staat, want deze mensen zijn voor mij als een familie, ze hebben een hart van goud. Dit is een werkgelegenheid waar ik me mocht aansluiten, toch is het meer een bezigheid i.p.v. werk, want het ging om een plaats waar ik mezelf mocht zijn en daardoor de mogelijkheid had om verder te groeien in mijn leven. Het zijn de mensen van het Royal Theater Roermond, zij hebben mij met heel veel dingetjes geholpen, ik voelde me er altijd op mijn gemak en ik kon er mezelf zijn. Ook zij hebben een brief over mij geschreven. In deze brief beschrijven ze mij op een professionele manier. Hierdoor ben ik onder andere ben ik bij het Thomashuis gekomen, ze beschrijven mijn kijk op de wereld en de waarden die ik huldig.

Hieronder is de brief zonder toegevoegde namen uit respect voor privacy.

cropped-favicon_retina.png
Marcel is al meer dan tien jaar actief binnen ons bedrijf, eerst als werknemer en sinds een jaar als vrijwilliger.
Hij is toentertijd via zijn toenmalige school -de VSO Ortolaan te Heythuysen- bij ons als medewerker aan de slag gegaan.
Hoewel wij uiteraard geen professionale begeleiders zijn, hebben wij sinds die tijd een intensief contact met Marcel opgebouwd.
Daarbij bevinden we ons bovendien in de gelukkige positie dat binnen onze groep vrijwilligers enkele mensen actief zijn die werkzaam zijn in de gezondheidszorg, dan wel een daarvoor relevante opleiding genoten hebben en terzake kundig zijn.
In deze periode hebben wij allen Marcel goed leren kennen en een gedegen beeld verkregen van zijn persoonlijkheid, de problemen waarmee hij als lid van de samenleving worstelt, en zijn sterke morele overtuigingen die mede hierdoor gevormd zijn.

In onze vaak lange gesprekken, maar zeker ook in zijn gedrag, viel telkens weer op hoezeer Marcel hecht aan waarden zoals respect, verdraagzaamheid en de bereidheid tot het verlenen van hulp en steun ten opzichte van zijn medemens.
Een voorbeeld van dit laatste is zijn beslissing om als vrijwilliger mee te blijven helpen in ons filmtheater toen duidelijk werd dat zijn dienstverband om financiële redenen stop moest worden gezet.
Dit is een voor Marcel typische redenering en gedragsuiting: het helpen van mensen die naar zijn overtuiging hulp nodig hebben omdat ze in een zwakke positie verkeren, mensen die zonder zijn hulp in zijn ogen op een of andere wijze ongelukkig (zouden) zijn.
Dit doet Marcel vanuit een sterke morele overtuiging die hem een duidelijk beeld geeft van wat “goed” is en wat niet goed, of zelfs “kwaad” is.
Deze overtuiging gebruikt hij om zijn leven, en vooral ook zijn levensgeschiedenis, zin en inhoud te geven.
Concreet is hij sterk overtuigd van het slechte van bepaalde soorten menselijk gedrag: het al eerder genoemde gebrek aan respect voor de medemens, maar ook alle handelingen en uitingen op seksueel gebied.
In de ogen van Marcel vernietigen dergelijke op seksualiteit rustende handelingen de “echte” relaties (zonder seksuele basis) tussen mensen die hij koestert: vriendschap, genegenheid en platonische liefde.

Hieruit blijkt dat Marcel naar onze ervaring een heel gestructureerd wereldbeeld heeft.
In de ogen van de meeste mensen is dit natuurlijk een sterk vereenvoudigd wereldbeeld, dat bovendien van de gangbare norm afwijkt, maar het geeft Marcel wel houvast en een duidelijke “handleiding” voor zijn leven.
In het bijzonder deelt hij de wereld op die manier in twee uitersten in, die in zijn ogen tegenpolen zijn.
Allereerst is er de wereld van de volwassenen, waarin alle zaken en gedragingen zich bevinden die “slecht” zijn: alcohol, tabak en andere soorten drugs en genotsmiddelen, het respectloos en achterbaks omgaan met elkaar, en, zeker niet in de laatste plaats, seksualiteit.
Daarnaast is er in zijn optiek de wereld van kinderen, waarin zaken wel “echt” en puur zijn, waarin gedrag wel eerlijk en oprecht is en vrij van de machtsspelletjes die volwassenen spelen.
Seksualiteit speelt in die wereld geen enkele rol, en het is deze wereld waarmee Marcel aansluiting zoekt.
Sterker nog, hij verzet zich fel tegen zijn eigen volwassen worden en stelt alles in het werk om deze wereld van onschuld zo lang mogelijk in stand te houden, niet alleen voor zichzelf maar ook voor “andere kinderen” met wie hij op voet van gelijkheid wil omgaan.
Zijn kijk op dingen en zijn relatie met kinderen hebben ons meerdere malen verwonderd.

cropped-favicon_retina.png

Soms wanneer ik mensen ontmoet waar ik goed mee kan opschieten, begin ik te filosoferen over de waarde van vriendschap. Kan je objectief bepalen wat iemand tot “vriend” maakt, en wanneer is het maar een gewone “kameraad” of “kennis”?

En wat is dan de definitie van “vriend”? Goed kunnen opschieten met iemand? Als dat zo is, dan zou ik heel wat vrienden moeten hebben… Nee, ik denk dat echte vriendschap pas bestaat als je alles zou doen om je vrienden uit de nood te helpen. Het spreekwoord “in de nood leert men zijn vrienden kennen” is dus een waarheid volgens mij.

cropped-favicon_retina.png

Vanaf ongeveer het jaar 2000 ben ik ook bij het Riagg (tegenwoordig, nieuwe naam..) geweest voor extra begeleiding, omdat de maatschappij een moeilijke plaats was voor mij. Een vrouw was daar, waarmee ik een bijzondere verbinding had, omdat ze mij goed begreep. Ze heeft me begeleid tot ik in 2010 een pgb kreeg toegewezen, waardoor ik langzaam afscheid nam van het Riagg en overging tot thuisbegeleiding die meer op mij als persoon gericht was. Deze begeleiding was er voor de toekomst om een eigen plekje te krijgen, om zelfstandig te wonen. Dit is tot op heden een uitdaging, omdat er weinig keuzes zijn die op “mij” afgestemd zijn. De Riagg heeft mij “goed” leren kennen en hebben mij op de volgende manier beschreven..:

IMG_0001 (14) 2

IMG_0007

( Goldstein training is een assertiviteitstraining die ik mocht volgen om mezelf beter weerbaar te maken in deze chaotische wereld van vandaag )

buddha yoji

2 (2)

Er is geen duisternis, alleen de afwezigheid van licht

Vaak ben ik nog wel kinderlijk naïef, ik ga meestal uit van het goede in de mens en wil niet aanzien hoeveel ellende en pijn er vandaag de dag in de wereld is. Tegenwoordig lijkt het wel zo alsof iedereen er alleen voor zichzelf is. Dit geeft bij mij grote verwarring, want niet iedereen heeft goede bedoelingen, vandaar mijn kwetsbaarheid, omdat er zo gemakkelijk in gespeeld kan worden op mijn gevoelens en ik altijd “ja en amen” zeg, dit omdat ik ze geven wil wat ze “nodig” hebben. Ik kon toen niet doorzien  dat sommige mensen het niet konden laten om ge (mis-) bruik te maken van een ander om zelf iets te bereiken.
Ik wilde met iedereen vrienden zijn in de wereld, toch ben ik door vervelende gebeurtenissen die plaatsvonden in mijn leven erachter gekomen dat niet iedereen goede bedoelingen heeft. In ieder geval hebben ze een verkeerd beeld over wie ik ben en dat veroorzaakt misverstanden.

vriendschap1

Tegenwoordig heb ik dankzei de pgb enkele mensen waar ik een sterk band mee heb opgebouwd, omdat ze zeer positieve en rustige mensen zijn, waarmee ik het over diepe levens beschouwende kwesties mag hebben en deze mensen begrijpen de diepere betekenis van het leven, waardoor ik juist graag met ze omga, net als met de kinderen en iedereen die graag vanuit z’n hart wil leven.
Tijdens de begeleiding praten we meestal over diepere kwesties van het leven, ik ben dankbaar dat ze er open voor staan, want ik had “vroeger” vaak verdriet dat er weinig mensen zijn inclusief mijn familie die dat niet konden begrijpen dat er meer is als wat we gewend zijn in de maatschappij.

Daarnaast is er begeleiding en ondersteuning van verschillende andere mensen in mijn leven op Aarde.

Buiten de begeleiding hou ik me bezig met mijn passies, dat is buiten spelen met de kinderen en schrijven over alles wat ik mocht meemaken en graag houd ik me bezig met hogere energieën en dan gaat het schrijven praktisch vanzelf dan ben ik mezelf niet eens bewust van tijd, waardoor ik in een “soort” trans kan raken, waarin “ik” steeds minder zelfbewust ben van alles om me heen, dan ervaar ik een verbinding die echt onbeschrijfelijk is, mijn fascinatie over de onbegrijpelijke en hemelse wereld op Aarde, zoals de engelen en god is juist een passie waaraan ik mezelf onvoorwaardelijk geef met heel mijn hart.

Toen ik 7/8 jaar was keek ik naar de sterren met tranen in mijn gezicht me afvragend waarom er zoveel ellende is in de wereld op vandaag.
Dankzij zelfkennis die ik mocht opbouwen door alles dat ik mocht meemaken in m’n leven,
ervaar ik de antwoorden waar ik zo sterk naar verlang om te ervaren in m’n persoonlijke leven in en om mij heen, dit bracht wijsheid en stimuleert de zelfkennis, waarin ik zoveel teksten mocht ontvangen die ik met pen en papier geschreven had en later op de pc overgetypt. Het was en is zoveel dat ik het niet meer bijhoud. Lees ik een boek, dan zal ik het niet uitlezen, want al na een enkele bladzijde gelezen te hebben ervaar ik zelf ineens de sterke “drang” om te schrijven, daarbij neem ik niets over, maar vul ik bij wat ze vergeten zijn te delen.
Dit is waarom ik nog weinig boeken uitgelezen heb, omdat ik uit mezelf de antwoorden “wil” ervaren in mijn leven, daarom ben ik dankbaar voor alle ervaringen zowel negatief als positief en de mensen die dit mogelijk gemaakt hebben, ik hou van jullie allemaal.., zonder jullie heb ik nooit de wijsheid mogen ervaren in dat wat ik mocht meemaken.

Ik heb een prachtige spirituele web pagina gemaakt Werkelijk Geluk om met de wereld de teksten te delen die “ik” mocht ontvangen door inspiratie/ingeving en intuïtief mocht doorkrijgen of door de persoonlijke ervaring uit mijn leven.

Ik koester de goeie mooie momenten in mijn leven dankzij de negatieve momenten mocht ik “meer” zelf-bewust worden en ervaar ik mezelf in elke mogelijke emotie, waar wijsheid uit afkomstig is. De bedoeling is om verder te gaan in de positieve gedachten waarop ons hart is afgestemd, dit zorgt voor vooruitgang. Dit is een algemeen beeld over mijn bestaan op Aarde,

Veel knuffeltjes en liefs, Marcel Stegers

PlayRoOm for angelS & children of light CreaTiOn inTo Love and JoY

20151028_223100

Mijn YouTube kanaal: ChildofLight16

Instragram.., jullie kunnen mij vinden op de naam Marcel Stegers of de gebruikersnaam child_of_light_16
Deze website is mede mogelijk gemaakt door..:

 Stefan Lousberg en zijn hostingbedrijf knippin.nl

Ik wil mijn familie & vrienden jong en oud bedanken voor de ondersteuning en hulp,

zonder jullie was dit niet mogelijk geweest, ik ben dankbaar dat ik zoveel lieve mensen om mij heen heb..!!