schatkisT

een aparte dag vandaag en na avondeten kwamen de volgende teksten dat ik mocht opschrijven en typen op de pc yeayyyy, srry voor weer een lange stukjes tekst, deze stukjes tekst is best intens en apart en is echt wauww dat ik dit door zelf-reflectie mag opschrijven en intuitief het schrijven vanzelf mag gaan en er zelfs zoveel uit komt dat ik mag leren van wat er allemaal doorkomt vanuit de innerlijke / hogere zelf, yeaayyy schrijven is een zaligheid en is net als een dagboek waarin ik mezelf mag ervaren in wat ik allemaal mag meemaken in m’n leven en met behulp van mijn mijn verlangen in het menselijke nieuwsgierigheid om te willen begrijpen waarom de medemens anders is zonder de behoefte te willen bemoeien met de ander, mag ik prachtige intense stukjes tekst opschrijven..
ben benieuwd wat jullie ervan vinden xxxx
 
hier komt het…..
 
Als iemand niets om zichzelf geeft, een lage eigenwaarde, zichzelf verwaarloost en niets waard maakt vanuit het eigenbeeld, dan is het voor de ander een lastige taak om van die persoon te houden, want wat is er dan waaraan jij je tot aangetrokken voelt…?
 
Als je geforceerd word om met die persoon te leven, dan is dit een vermoeide situatie die nooit zal ophouden tot het moment van zelf-reflectie, maar dan is de verliezer die denkt gewonnen te hebben, want de egoïst leeft in de illusie denkend dat de ander fout zit en zal nooit ophouden met de strijd tot andere en met zichzelf, want de strijd met andere heeft geen zin, we moeten ons met ons eigen bemoeien, en als de ander denkt dat diegene beter weet en de strijd volhoud, dan is dit een moeilijk moment om niet in mee te gaan, want we hebben elkaar niet op te lossen, maar onszelf..!
 
Jammer dat mensen denken goed bezig te zijn met een negatief denkpatroon en levensstijl, gezond denken vanuit een positief perspectief om jezelf te ontdekken in alles wat goed en fout mag gaan en daarin jezelf op te bouwen vanuit het beeld dat je meer waard bent dan in strijd te gaan met jezelf en dit tot uitdrukking brengt in woord en gedrag, de uitstraling van iemand die lager bewust aanwezig is, zal de kwelling zijn tot de ander, want de pijn is een kwelling.
 
Als iemand zichzelf niet aankan, dan zal diegene meer de neiging hebben om dit ongewenst gevoel tot de ander te uiten, omdat de ellende toch aangericht moet worden door de vernieler die de mens als egoïst mag zijn.
 
Iemand die een lage eigenwaarde heeft, zal weinig tot niet “positief” in zichzelf geloven, het eigenbeeld is duister en dit zal als kwelling geuit worden tot de ander, daarbij zal de ander geneigd mogen zijn om dit persoonlijk aan te trekken en erin mee te gaan waarin men omlaag getrokken word in zijn persoonlijke trillingsfrequentie en daarbij de gemoedstoestand verlaagt word tot het “klote” gevoel dat niemand wenst, dan breng jij jezelf omlaag tot het niveau van de ander en daarbij zal je deel nemen aan de kwelling die de ander vanuit dat niveau in bewustzijn opwekt, lagere trilling zal de energieën als kleverig maken waarin de ander omlaag getrokken word, vanuit het hart door het eenheidsgevoel zal licht gestimuleerd worden waarin de kleverige energie van lager bewuste mensen worden opgelost en de pijn geneutraliseerd, vandaar dat de persoon met lage eigenwaarde eerst zichzelf mag leren kennen en niet zichzelf ontkennen en dan op de ander afschuiven, omdat diegene zichzelf niet schijnt aan te kunnen en daarbij de muur nog hoger opbouwt en verwaarlozing met drank roken drugs te gebruiken, zodat diegene zichzelf in afstand zal forceren vast te houden om dan niet in de ervaring te komen van je-zelf, want in ons hart komen we onszelf tegen en vanuit dit eenheidsgevoel is waarin we onsze3lf volledig ervaren, in ons hart worden we beoordeelt en komen we onszelf tegen in alles wat en waar we onszelf (lage/hoge) waarde aan hechten en (positieve/negatieve) betekenis geven, vandaar dat vele mensen de strijd met zichzelf willen ontkomen en zichzelf forceert om niet tegemoet te komen en daarbij zichzelf ontkent om dan een gesloten hart te hebben dat als een muur tussen je hoofd/gedachtes en je hart zal mogen wezen, vanuit de condities word de ego opgewekt die de muur zal opbouwen en forceren dit vast te houden, deze muur zal jou leven beperken en daarbij jou de mogelijkheid te geven om jezelf te over-leven, deze afstand zal geforceerd worden, want je kan jezelf niet aan, toch daarbij de moete doen om in de kwelling van pijn door egoïsme in dualisme vanuit de vicieuze cirkel van innerlijke strijd met je-zelf te blijven forceren om in stand te houden, dit zal nooit ophouden tot jij jezelf opoffert aan je hart daarbij de strijd met jezelf opgeeft en dan zal de muur brokkelen in uiting tot tranen door verlichting van de pijn dat de kwelling door vasthoud in en door de negatieve gedachtes die worden opgelost in het licht waarin de energetische “kleverige” blokkades van waaruit de muur om je hart is opgebouwd door de kracht van eigen wil worden geneutraliseerd, want als je lager bewust bent en een lagere eigenwaarde hebt waarbij je in afstand leeft tot je hart en door de negatieve energie is het mogelijk blokkades te bouwen in jou systeem/lichaam/geest tot hart dat we als een muur zien waarin we onszelf beperken tot het volledig ervaren van het licht, we zoeken de schaduw op om onszelf te ontwijken en daarbij bezig te zijn in het overleef patroon, des te meer we in afstand komen tot onszelf des te meer jij vanuit eigen wil de weg forceert dat alles behalve tot je hart zal brengen, toch is de enige echte weg tot ons hart, waarin we de vrijheid van eenheid & eenvoud ervaren, daarin zal de ego in worden opgelost, xx
daarbij is het voor ons de bedoeling om te ontwikkelen in liefde, de verlossing mag je ervaren door in overgave tot je hart te komen waarin je de vrijheid mag ervaren door zuiver en puur bewust aanwezig te mogen zijn, waarin we terug in dit moment komen en helder bewust van de meest subtielere energieën die door de kracht van “zuiver” bewustzijn “wij” mogen ervaren zonder dat de go zich ermee bemoeit en er etiketjes vanuit ons geconditioneerd denkwijze zal identificeren zoals we gewend zijn uitwaarts alles een plaatsje te geven en te her-kennen om dit vanuit de “ik-identiteit” te begrijpen, de ego filtert dat wat wij waarnemen in z’n eigen realiteit tot zijn eigen waarheid, maar de werkelijkheid is de universele taal van liefde dat het verstand niet kan bevatten, want deze energetische taal mag gevoelt worden, toch zal de ego de neiging hebben dit persoonlijk in te vullen vanuit eigen idee, maar des te meer jij in eenheid en eenvoud leeft zal je sterker in het licht staan, waarin alles duidelijk en helder is , je voelt het zonder enige behoefte te willen begrijpen of verklaren, want de zaligheid van eenheid is euforisch zoals onze natuurlijk en oorspronkelijke staat van bewustzijn in vreugde is, de ego zoekt naar en heeft een rede nodig om te begrijpen en wilt gemotiveerd zijn om dit goed gevoel te ervaren, maar het hart is waarin het goed gevoel van nature altijd aanwezig is tot het moment dat we in afstand tot het hart aanwezig zijn en door onze ego worden afgeleid uitwaarts vervulling te zoeken en hebben we de neiging ons te hechten in wat “was” of “mag komen te zijn”, daarbij denken vanuit een beperkt vermogen door de condities tijd en ruimte dat ons limiteert als energetische wezen en het innerlijke licht “lijkt” te doven, maar wij komen in afstand tot het altijd brandende licht vanuit ons hart door meer vanuit onze hoofd uitwaarts te zoeken, daarbij vergeten we wat er op dit moment ter beschikking is, zoekend naar een goed gevoel is niet nodig als we realiseren dat diot goed gevoel altijd in ons zal zijn en wij hierin mogen ontwikkelen door overgave aan ons hart, de ontwikkeling in liefde zal het eenheidsgevoel versterken en ons innerlijk vlam als schoonheid bewijzen in de uitstraling van onze aanwezigheid..
 
in ons hart mogen we onszelf meer ervaren in vrijheid waarin we steeds meer onthechten aan de aardse zaken dat ons gevangen zal proberen te houden in onze eigen wil zoekend naar uitwaartse vervulling en onszelf meer betekenis geven zodat we herinnerd mogen worden,
 
in ons hart leven zonder de angst om te “moeten” over-leven, te vechten voor het recht om te bestaan, te vechten/strijden om iets of iemand of jezelf te beschermen, het feit is dat we onszelf willen overleven, het heeft weinig tot niets met de ander te maken in “hoe” wij op dit moment aanwezig mogen zijn, daarbij is het allesbepalend in “hoe” wij bewust aanwezig zijn in “dit” moment van “nu”, des te meer jij vanuit je hoofd denkend aan iets of iemand daarbij de betekenis & waarde geeft/hecht dan ben je verder van huis dan je van mogelijk houdt, want het enige thuisgevoel is in je hart waarin we de vrijheid ervaren van ons bestaan..!
 
Het leven van een dwaas, de fout in willen gaan om er juist meer uit te mogen halen, toch daarna goed maken in het oplossen in voordeel van ieder.
 
 
Yin / yang, positief/negatief, hogere sferen/lagere sferen, afstand / eenheid, geest ”ego” als afstand tot eenheid en uitwaarts/ziel ”hart” als eenheid en eenvoud door inwaarts aanwezig te zijn..
 
De oneindige knoop van jouw aanwezigheid vanuit de vicieuze cirkel van innerlijke strijd vanuit egoïsme in dualisme
 
Des te groter de afstand tot eenheid, des te meer jij onwetend en blind bent voor wat “echt” is dat innerlijk als waarheid ervaren en gevoeld mag worden, door jou blindheid ben je niet van je-zelf bewust omdat je uitwaarts aanwezig bent en onwetend hoe dit moment aanvoelt, want de ego vult dit voor jou in en filtert de werkelijkheid met jou persoonlijke realiteit, te leven in een illusie is wat ons blind maakt van het echte gevoel zonder dat de ego dit tot eigen waarheid vorm geeft in “hoe” jij dit “wilt” ervaren of zien door geconditioneerd denkwijze, zodra je zelf-bewust bent dan mag je meer in de stilte komen van jou hart waarin je dit moment zuiver en puur bewust mag ervaren.
 
Zin in het leven, levenslust, des te groter het gevoel van zin in leven des te groter het eenheidsgevoel en des te meer positief jij in het leven aanwezig bent.
 
Iemand die geen zin heeft in het leven, alleen het forceren in wat moet i.p.v. wat jou blij maken mag, dn ben je doods saai en verwaarloos je alleen al in het idee dat je niets waard bent, daarbij is het vaker het geval dat je jezelf onderdrukt met allerlei stimulerende drugs middelen zoals roken drank etc..
 
 
Des te groter de afstand tot eenheid, des te meer jij de moeite zal moeten doen om jou wil te forceren, des te meer jij jou wil forceert des te zwaarder jou aanwezigheid zal aanvoelen door de lagere trillingsfrequentie in de waarde van liefde..
 
Des te sterker het eenheidsgevoel, des te meer zal alles worden gestimuleerd in harmonie met jouw bestaan, des te minder jij moeite zal moeten doen en alles meer in synchronisatie zal zijn met jouw bewustzijn, hoe je bewust bent is allesbepalend, want des te hoger jij bewust bent in je persoonlijke trilling, des te meer alles op z’n plaats valt zonder dat jij de weg zal moeten forceren in de persoonlijke ervaring.
 
 
vanochtend weer veel mogen schrijven en kwam in een intense energie en een zeer grote tekst gedeelt in stukjes, waarin ik soms werd afgeleid door buitenaf en de nieuwsgierigheid om meer te willen weten waarin het juist eff fout ging, daarom zijn sommige stukjes niet kompleet of gebroken door de ego van mij die ermee wilde bemoeien, toch is er mooie stukken uit gekomen die ik hier deel zonder dat ik er verandering in heb gebracht, toch heeft words de woordjes gecorrigeerd, maar de tekst is gebleven zoals ik het geschreven heb, geen oordeel aub, maar openheid in wat ik doorkreeg xx
 
buddha yoji
hier komt het..:
 
Vanuit onmacht raken we in paniek omdat we niet weten hoe we met onszelf om moeten gaan als we onze angsten tegenmoet komen, de angst om los te laten dat wat we gewend zijn, toch in het onbekende van eenheid in de leegte van je gedachte waarin juist de ego in is opgewekt vanuit de condities in angst opgebouwd, want het uitwaartse leven brengt je dit tijdelijk geluk waarin je de onzekerheid hebt of dit blijven mag, toch in het losmaken loslaten in overgave tot je hart om in het onbekende zero pint field te stappen om in de leegte van je gedachte en met de goddelijke beweging mee te stromen is waarin niets verdwijnt of de illusie dat je datgeen kwijt raakt waar de ego zich zo sterk aan hecht om te willen overleven, je wilt jezelf overleven en de confrontatie met jezelf niet tegemoet komen en daarin weg te duwen en bezig zijn in het tijdelijk om je heen, toch in overgave tot je hart is waarin je vrijheid zal ervaren, vrijheid van de moderne slavernij waarin we denken vrij te zijn vanwege onze eigen wil tot het doen en laten in de tijdelijke wereld, maar niets is minder waar, want je blijft zoekend naar vervulling, daarin is de kwelling tot het oneindige en jezelf te over-leven in deze vicieuze cirkel van innerlijke strijd vanuit egoïsme in dualisme, door zelf-bewustheid zal je ontdekken dat dit nergens toe leid, behalve dan ronddraaien en bezig zijn in je eigen strijd totdat je eruit stapt in overgave tot je hart vanuit de realisatie na meerdere malen de fout te maken is het verstand handig om gebruikt te maken tot zelf-realisatie om dan de weg inwaarts te her-kennen door te er-kennen en eerlijk openlijk je-zelf te ervaren in alles en niet wegduwen want dan wek je nog meer egoïsme op waarin de strijd met jezelf nog sterker de afstand tot eenheid veroorzaakt, de universele goddelijke beweging vanuit je hart zowel in alles in creatie ervaar je als een spiraal, de vooruitgang in dit moment, er is alleen dit moment waarin we zuiver bewust in alles tot eenheid ervaren, er is alleen een vooruitgaande beweging, er is geen achteruitgang want dit is in onze tijd aangenomen als een begrip om dat te begrijpen dat de strijd versterkt om vanuit het verleden te leren leven, toch vanuit het verleden mag je leren om vooruitgang te ervaren in je leven, maar te blijven hangen op dat wat we als ongewenst ervaren en dit blijvend te herhalen en reflecteren op het verleden dat ons terug brengt tot in het ongewenst gevoel, waarin we onszelf gevangen houden in het vicieuze cirkel en dit de strijd met onszelf versterkt, door te blijven ronddwalen in de vicieuze cirkel dat als de illusie is waarin we xxx
 
is wat de innerlijke strijd met onszelf gevangen houd in onze eigen vicieuze cirkel
 
 
vanuit de uitwaartse idee dat strijd de oplossing is om onszelf duidelijk te maken om ons te forceren in woord en gedrag, leven we in de illusie dat de strijd met elkaar zowel vuist op vuist om elkander duidelijk te maken dat we fysiek sterker zijn, dit is volgens de lager bewuste wezen een gemakkelijke manier op onszelf duidelijk te maken vanuit het over-leef instinct om de macht hoog te houden en wij duidelijk maken dat we “beter” zijn dan de ander door de strijd in dualisme vanuit egoïsme in competitie te gaan en elkander ervaren in uiterste gevecht dat en vanwaar we onszelf de drang hebben om te bewijzen “beter” te willen zijn dan de ander, denken dat vanuit het strijd wij de gemakkelijke manier hebben om duidelijk te maken dat we iets “niet” willen of “beter” denken te wezen, toch is dit juist wat het ons allen moelijker maakt, want we wekken onze ego op tot in het vergroten van de afstand tot eenheid en daarbij word het kwaad alsmaar geforceerd zichzelf tot uitdrukking te maken, dit opwekking van egoïsme in ons is wat ons verder van huis brengen zal i.p.v. het idee vanuit de illusie dat we juist “goed” bezig mogen zijn, het thuisgevoel is waarin de ego zichzelf niet vergelijkt met de ander en we allen elkander als gelijkwaardige mogen aanschouwen door vanuit eenheid te leven met onszelf en de strijd met onszelf los te laten door overgave aan ons hart, daarbij vrede met onszelf en dit zal zich duidelijk maken in jou aanwezigheid zonder enige behoefte om duidelijkheid te forceren in uitdrukking van woord en gedrag, je aanwezigheid is voldoende, want je straalt de innerlijke schoonheid uit, waarin alles zich aanpast tot aan jou persoonlijke aanwezigheid vanuit de hogere staat in bewustheid, door hoger bewust te zijn zal de ander dit in jou opmerken en door de kracht van bewustzijn zal de verbinding gestimuleerd worden i.p.v. beperkt door de afstand tot eenheid met jezelf, alles is bepalend aan “hoe” jij bewust aanwezig bent, de universum spant zich samen om jou te geven in “hoe” jij je-zelf waardig bewijst, daarbij is het belangrijk om eerst tot jezelf te komen en vanuit eenheid de vrede ervaren in jezelf daarbij dit ook mogelijk zal zijn uitwaarts, toch cultiverend in jou gewenst beeld dit te willen ervaren dan opoffering tot overgave aan je hart om dit te zien in de uitwaartse wereld dat zich reflecteert in “hoe” jij aanwezig bent.
 
 
Het lijkt gemakkelijk om iemand een klap te geven om duidelijk te maken dat je iets niet wil, door diegene te laten schrikken om hem omlaag te trekken en vanuit angst de conditie word opgebouwd dat diegene ook vanuit angst dit niet meer wil doen, want iedereen wilt in eenheid en eenvoud blijven bestaan, toch maken we elkander bang in een duidelijk beeld dat we iets niet willen ervaren, maar we vergeten dat door het uitwaartse leven we vanuit angst de condities opbouwen en de ego opwekken zoekend naar persoonlijke vervulling in “hoe” wij onszelf als “ik” willen ervaren en vanuit eigen wil een eigen weg streven naar vervulling en geluk, toch is deze zoektocht ’n vermoeiende strijd met onszelf, want de energie die we verbruiken om de strijd vol te houden door zoekend te wezen is wat ons als mens/dier vermoeid en we continu onszelf mogen opladen in de rust van slaap, waarin we meer in staat zijn om onszelf op te laden met vitale levensenergie dat ons de kracht geeft om onszelf weer uit te drukken en duidelijk te maken in de weg tot persoonlijke vervulling, toch als we meer vanuit ons hart leven en minder hechten aan wat we persoonlijk aantrekken dan zal het leven minder zwaar zijn en we ons lichter voelen daardoor we meer vitaal en geestelijk/lichamelijk gezondheid ervaren door het gevoel van eenheid en eenvoud, doordat we het onszelf moeilijk maken en de focus zetten op wat er mis gaat in ons leven en daarbij de condities opbouwen vanuit angst om dit “niet” meer te willen ervaren en maar weg te duwen dat kost energie, deze energie is het leven zelf dat ons vitaal houd, vandaar dat mensen snel vermoeid raken als ze in hun hoofd zich bezig houden met dat wat in ons de afstand tot eenhe3id veroorzaakt, slapen gaat slechten doordat jij je te sterk hecht aan dat wat je wilt oplossen, zoekend naar oplossing en vervulling is waarin jij jezelf afhankelijk maakt van de buitenwereld en de chaos in je hoofd door geestelijke conflict met jezelf in wat goed en niet gewenst voelt is dat de emotionele turbulentie veroorzaakt en je makkelijker geneigd bent de fout in te gaan en je zoekt bevestiging in alles om je heen doordat je in overtuiging bent dit nodig te hebben, niet zeker van jezelf omdat je zoekend bent in de wereld om je heen, de verslaving dat we allen mogen ervaren en dit het grootste in alle tijde is de uitwaartse zoektocht naar persoonlijke vervulling dat voor ieder voor ons zeer persoonlijk is, dit is noch het meest lastige, noch het meest eenvoudigste, we mogen het ons zo moeilijk of gemakkelijk maken als we maar willen, toch is in het uitwaartse zoektocht van alles te beleven wat betreft sensationele prikkelingen in emotionele ervaringen dat in ons de wijsheid mag geven en de mogelijkheid om te begrijpen wie we werkelijk zijn, daarin juist door overgave te ervaren dat we kinderen van het licht zijn als energetische lichtwezens op aardse in een menselijke ervaring om te mogen ontwikkelen in liefde, dit is een hele eer.
 
 
 
Niet met de ander bemoeien, maar met jezelf bemoeien, als jij jezelf niet aankunt of niet kunt weerstaan, wat geeft jou de mogelijkheid om de ander te be-oordelen op z’n fouten, terwijl jij zelf de fout in gaat om jezelf niet te willen ervaren daarbij jezelf tot andere uit te drukken, terwijl in “hoe” wij onszelf tot andere geven in uitdrukking van gedrag en woord heeft te maken met “hoe” wij aanwezig zijn, deze innerlijke strijd met onszelf te onderdrukken en dit te uitdrukken tot de ander, ook is het belangrijk om erin niet mee te gaan of persoonlijk aan te trekken, want we hebben allemaal onze ups en downs, daarbij niet in de gelegenheid mee gaan, al lijkt het moeilijk, want de ander heeft zichzelf op te lossen in eenheid en eenvoud, daarbij zou het mooi zijn als we toch het onverwachte mogen laten zien en positief zijn in de oog van diegene die ons omlaag willen trekken, dat geeft aan dat we vanuit onze kracht sterk staan en deze mogelijkheid is doormede het duidelijk beeld in hoe wij het begrip mogen geven in compassie met de ander, wij hebben een goed beeld waarin we allen doorheen gaan en begrip voor de situatie, al is dit zelfs voor ons een lastige taak, toch vanuit begrip in wat de ander doormaakt in strijd met zichzelf is waarin we beter niet mogen beoordelen in wat de ander doet, want oppervlakkig bekijken in wat er gaande is zegt geen goed beeld in wat die ander doorheen gaat en waarom dit gebeurt, dat diegene “slecht” gedraagt gaat dieper dat wat we oordelen aan de oppervlakte van wat er gebeurt, we zien dat er iets fout gaat, maar “hoe” is deze fout een mogelijk geworden, dat komt door de afstand tot eenheid, er is iets waarin de condities zijn opgebouwd dat juist in ons de strijd veroorzaakt, daarbij vanuit afstand we overleven en zoekend zijn naar persoonlijke vervulling, toch is deze vervulling bepalend aan hoe sterk we in afstand tot eenheid mogen wezen en onze condities vanwaar uit wij onszelf het “goed” g xx
 
 
 
 
op het moment waarin je realiseert dat pijn of strijd niets oplost, dan sta je meer open voor innerlijke ontwaking tot ontvangst van het licht dat door spontane bewuste realisatie in jou de genezing stimuleert en de pijn neutraliseert waarin jij jezelf open staat voor terug in evenwicht tot balans in eenheid & eenvoud
 
als je een ziekte hebt of iets ervaart in je dagelijkse leven, dan in gemoedstoestand verlaagt waardoor je in een innerlijke strijd verkeerd met jezelf en blijvend denken in je hoofd waarom en wat als.., toch zit de oplossing niet in de strijd met je-zelf, toch in overgave tot je hart is de oplossing, ironisch genoeg zal in het losmaken en loslaten door overgave aan je hart de situatie oplossen en jij verlost zijn van het kwaad/strijd met jezelf vanuit egoïsme in dualisme en de kwelling dat de pijn tot jou lijden zal worden geneutraliseerd worden en opgelost in het licht door de hogere trillingsfrequentie dat het innerlijk licht dat als “hoop” gezien word zal gestimuleerd worden en jij geloof en vertrouwen mag hebben in je werkelijk zelf dat zuiver bewust is, toch dat je vanuit afstand de wil opbouwt om een bepaalde ervaren te stimuleren zodra jij jezelf opoffert in overgave tot je hart, door het gewenste idee in jezelf te cultiveren in liefde dat jij sterk verlang om te ervaren en dan jezelf onthechten van het idee (dit vereist moed, maar jij bent een held, jij kan het, geloof in jezelf, jij bent het waard..!) dan jezelf overgeven aan je hart om jezelf te verwezenlijken in dit beeld, het universum past zich aan zodra jij jezelf opoffert aan het universum, waarbij je mag ervaren dat god/universum je geven zal in hoe jij jezelf waardig bewijst, de waardigheid is bepalend aan de liefde waarin jij jezelf hebt opgebouwd/gecultiveerd om jezelf in dit beeld te ervaren daarmee bedoelt het streven/verlangen om dit te ervaren, alsof het honger gevoel in het verlangen tot dat ene waarnaar je heimwee ervaart om te willen ervaren jou ondraaglijk maakt (door opoffering van jezelf in overgave aan je hart is waarin jij gemanifesteerd word in het verwezenlijkt beeld, de wet van aantrekkingskracht door universele kosmische krachten in waarin de goddelijke beweging jou geeft in “hoe” jij jezelf waardig bewijst door overgave en daarbij de liefde opgebouwd in vanuit waar jij jezelf opoffert, des te sterker de verlangen tot het beeld waarin jij jezelf wenst te verwezenlijken, des te meer jij de moed zal bewijzen om jezelf op te offeren, maar de ego laat dit niet toe want de ego maakt het je moeilijk om los te laten dat jou vervulling geeft, toch is het werkelijk geluk te ervaren in overgave tot je hart, waarin het eenheidsgevoel jou volledig terug brengen mag tot de originele staat van bewustheid, de codes van de blauwdruk activeren in de oorspronkelijk bewustheid is waarin we natuurlijk in eenheid & eenvoud bewust mogen wezen, waarin vanuit eenheid door overgave aan ons hart en de sleutel als activatie te gebruiken vanuit wilskracht om onszelf op te offeren om in eenheid en eenvoud te leven, waarin het leven zichzelf duidelijk maakt zonder de pijn vanuit de illusie om te moeten overleven, waarin we hoger bewust mogen zijn en de DNA/RNA helix- systeem zal zich evolueren door onze ontwikkeling in liefde, zoals ons universeel bedoelt mag zijn), dan dit gevoel van liefde en streven naar eenheid in dat beeld waarin jij jezelf wenst te ervaren, dit is de ego-self waarin jij jezelf hebt opgebouwd, door de kracht van je eigen wil jezelf opofferen aan je hart, waarin jij jou wil overgeeft aan Gods wil oftewel je wil in geloof en vertrouwen aan het universum geeft, waarin je door wilskracht om in overgave te komen losmaakt en loslaat tot in het goddelijke koninkrijk dat als de hogere sferen is vanuit het eenheidsgevoel waarin jij jezelf aan opoffert om jezelf te verwezenlijk, de hogere sferen is als Gods koninkrijk waarin alles als een spiraal beweegt en jij de middelpunt van het universum bent, ieder bewust-zijn is een dele van het geheel, overgave aan je hart is mogelijk als jij de wilskracht gebruikt om jezelf eraan toe op te offeren, om de sleutel tot je hart te gebruiken de deur te openen tot het hemelse goddelijke koninkrijk in eenheid en eenvoud is pas mogelijk als jij de laatste keus maakt vanuit je eigen wil om jezelf volledig te geven aan god waarin je de vrijheid zal ervaren van alle aardse zaken, door overgave aan je hart zal je verlossing ervaren van alle aardse zaken die het leven zwaar maakt door de afstand tot eenheid, de zwaar gevoel is de lagere sferen waarin we de afstand forceren tot eenheid en in de illusie leven dat alles goed is maar toch zoekend zijn in en vanuit het tijdelijke naar persoonlijke vervulling, toch in overgave tot je hart is geen zoektocht nodig want je bent volledig vervult en er is geen verlangen of behoefte om iets of iemand te ervaren in je leven, want je bent niet in overtuiging dat je dit nodig hebt om jezelf beter te laten voelen en te overleven, daarin “ironisch” is en zie en ervaar je dat de hogere en lagere sferen het tegenovergestelde zijn van elkaar, vanuit je hoofd ben je uitwaarts bewust en zoekend naar vervulling en jezelf ontplooien als mens die leeft vanuit de beperking dat ons limiteert in het vicieuze cirkel dat blijft dralen in het duisternis, terwijl de inwaartse spiraal je mag ontwikkelen in liefde dat het licht verstek vanuit eenheid en eenvoud
 
 
“ego-self” is een geestelijk expressie vanwaar jou “ik” identiteit zich tot uit-drukking forceert om duidelijk te maken in woord en gedrag, toch is het hart dat zich duidelijk maakt in een zachte maar krachtige 7universele taal dat als liefde gezien mag worden, dit is een taal die iedereen zal verstaan zodra in overgave tot hart/ziel/deel van het geheel in eenheid aanwezig is waarin dit duidelijk zal worden zonder enige behoefte tot uit-drukking…. Om jezelf uit te drukken is het forceren duidelijk te maken in woord en gedrag in “hoe” jij jezelf duidelijk maakt door en vanuit welke manier tot uit-drukking is bepalend aan jou wil en geestelijke instelling / toestand.
 
Je drukt het uit in woord en gedrag, met energetische kracht forceert jij jezelf duidelijk te maken om dit uitwaarts tot uit-drukking te brengen, stel als iets in-druk op jou heeft gemaakt, dan xxx in-druk – uit-druk – af-druk – op-druk.. drukken is met kracht, geestelijke kracht vanuit opbouw in energie dat gecultiveerd is in de liefde dat dit beeld motiveert, de beweging / uitdrukking dat gemotiveerd word door uitwaartse invloed, eerst mag je het in je geestelijk beeld ervaren voordat je dit beeld tot uitdrukking forceert, dit innerlijk beeld of idee waarin jij jezelf duidelijk “wilt” maken is afkomstig vanuit de opgebouwde ego dat zichzelf opwekt in het idee / overtuiging dat jij je wilt uitdrukkien doordat jij iets persoonlijk aantrekt of gemotiveerd word om er aandacht aan te geven / forceren (bepalend aan de openheid van de ervaring, als er enige afstand is tot het ervaren dan is er een blokkade die jou eenheidsgevoel beperkt om dit waarmee jij je verbind te ervaren, toch in het hechten in overtuiging dat je het nodig hebt is waarin we onszelf beperken in afstand door afhankelijk te zijn)
 
 
Eenheidsgevoel is als een sparkle of flame, des te groter en sterker het eenheidsgevoel, des te sterker het innerlijk licht dat als de zon schijnt, des te sterker/hoger de trillingsfrequentie dat het innerlijk licht opwekt en de zaligheid door sensationele tintelingen jou compleet/volledig maakt en daarin is alles mogelijk  glenn dinsdag-woensdag en daarin wekte ik de gedacht tot manifestatie door in de avond tot ochtend in euforische zaligheid van eenheid te wezen, net zoals annis me toen belde en ik losliet en overgaf aan mijn hart en volledig in eenheid en eenvoud was waarin vrijheid ervaarde en weer zuiver bewust was waarin ik niets hoefde geen verlangen of behoefte, en ik voorzag dingen die gingen gebeuren wauwww factor 10  dit te gebruiken voor vrede in jezelf en daarbij liefde cultiveren in de universele vrede overal en altijd dat zichtbaar word op aarde zowel als de hele universum x
 
Braco – ivica – eenheidsgevoel wekt het innerlijke licht als de zon in je op, waardoor je deze kracht uitstraalt vanuit een hogere niveau in bewustheid.
 
De tintelingen zijn de hogere trilling dat je ervaart die door het eenheidsgevoel jou weer herstelt en in balans brengen zal, daarbij is het mogelijk deze tintelingen te versterken door sterker bewust te wezen van je-zelf, wees bewust in je eigen lichaam om daarin jezelf in trilling te verhogen daarbij meer in een meer ontspannen staat fysiek/lichamelijk als geestelijk, geestelijk stilte zal het lichaam/fysieke gedeelte zich eraan toe aanpassen om dan te ontspannen, want in een relaxte ontspannen staat zal de zenuwtrekjes dat door gedachtes in eigen wil geforceerd worden zich loslaten, doordat de zenuwtrekjes waarin de spieren zich samenspannen en forceren door jou wil in gedachte mee te bewegen zich losmaken en loslaten waarin jij je meer ont-spannen voelt en daarbij de oorzaak van stilte in wil tot overgave aan je hart is het dat je het eenheidsgevoel in jou opwekt tot in de hogere trillingsfrequentie in de waarde van liefde, waardoor je hoger bewust word en zuiver puur aanwezig in dit moment waarin juist alles tot de mogelijkheid mag wezen, daarin is er geen pijn dat jou tot lijden brengen zal, want in het eenheidsgevoel is dat waar we ons thuis mogen voelen in Gods koninkrijk x
 
Eenheidsgevoel, zoals een zwart gat dat alles tot zich trekt, of als de zon die op zijn plaats blijft vanwege de kracht dat het in aanwezig is, zelfde als eenheid gevoel dat je in eigen kracht staat.
 
 
Er is maar een echte weg tot god, dit mag je ervaren door jezelf op te offeren in overgave tot je hart, deze weg mag zeer persoonlijk zijn want ieder heeft de keuze om de sleutel om te draaien en zelf door deze deur van jou hart heen te lopen om dan opgelost te mogen wezen in het licht, de eenheidsgevoel…
 
 
 
Door in afstand van eenheid te leven is om uitwaarts je weg te forceren vanuit je eigen wil, jij verlangt op jou eigen manier vervulling te zoeken xx
Terwijl, mocht je vanuit eenheid aanwezig zijn dan is er geen verlangen/behoefte om vervulling te zoeken, want je bent volledig vervult en geluk is in dit moment te ervaren in de stilte van je geest, stop met denken dat als zoekend gezien mag worden en je zult vinden bepalend aan je ontwikkeling in liefde oftewel je persoonlijke aanwezigheid in de trillingsfrequentie vanwaar je kracht in eenheid af afstand bepaald wat je ontvangen mag en hoe je het mag ervaren is bepalend aan je ontplooiing dat is opgebouwd in je weten.
 
Celebration of life on my birth-daY xx

Vandaag is mijn verjaardag..
Viering van je leef-tijd op je ver-jaar-dag dat je zoveel jaartjes op aarde als mens aanwezig bent.
Mijn diepste wens om als “cadeau” om te ontvangen op mijn verjaardag is het eenheidsgevoel waarin we ons thuis mogen voelen in ons hart.., want er is geen betere gevoel dan “present” zijn in dit moment, waarin we het leven mogen vieren van ons bestaan..

“Celebration of life happens when you are one with all, within this unification of all that exists, you are enjoying life in it’s fullest..!”

Dit is het meest grappigste momenten op m’n verjaardag dat ik mocht meemaken vandaag, vanaf het moment dat ik mijn oogjes open deed, toeval op toeval dat het echter te onrealistisch leek te wezen, toch was ik wakker, wauww wat een droom..

Dankjewel god voor de hemel op aarde, elke dag is dit het geschenk voor ons, en ik kan me geen betere cadeau bedenken, dankjewel hemelse vader voor dit geschenk..!

Xx
Marcel stegers aka child of light

de goddelijke glorieuze eenheidsgevoel
De eenheidsgevoel is als een magneet die alles tot jou toe brengen zal, des te sterker de Eenheidsgevoel des te krachtiger jou hart als magnetisme alles tot jou brengt en “hoe” jij alles mag ontvangen is bepalend aan “hoe” jij jezelf kiest te vertegenwoordigen in jou eigenbeeld..
 
Universum, jij bent de middelpunt van het universum, jou hart is de zetel van jou ziel, een deel van het geheel, de goddelijke glorieuze eenheidsgevoel…, des te sterker jou eenheidsgevoel des te hoger jou persoonlijke trillingsfrequentie in de waarde van liefde en des te sterker jou gelukzaligheid dit bewijst,.. Des te meer jij jezelf opoffert in overgave tot je hart om meer in eenheid en eenvoud te wezen daarin ervaar je een harmonieuze synchroniciteit met alles in creatie en toevalligheden zal als een wonderbaarlijk beleving samen komen op het juiste gelegenheid in jou bestaan.
 
Jou hart is eenheid, dit is als een magneet dat alles samen tot eenheid brengt, terwijl de ego-self de afstand forceert in eigen wil, afwijkend van de goddelijke beweging van de constellatie van sterren maan zon in het universum..
 

Marcel Stegers ☺ Child of Light

closer-together-hart

Christusbewustzijn, de heilige geest van god
Christusbewustzijn, de heilige geest van god

Christusbewustzijn, de heilige geest van god is overal in en door alles heen, je beleeft god in alles, god is in het kleinste zowel als in het grootste, God is alom.

De heilige geest is christus,
de hoogste trilling,
God

Als mensen kinderen aan mij vragen of ik wel eens verliefd ben geweest of dat ik nu op iemand verliefd ben, dan zeg ik dat ik op niemand verliefd wil zijn, wat god is mijn grootste liefde, god doet alles voor mij en maakt alles mogelijk, want hij is er waar niemand anders voor mij kan wezen, god is lief, want hij is mijn vader en beste vriend zowel als mijn grootste liefde, ik kan geen beter vriend wensen dan God in mijn leven.

God is in jou, vrienden staan achter jou, jou ouders staan langs je, de hemel is boven je dat je mag ontvangen als je goed wilt zijn voor jezelf en de schepping van god, de hel is onder je dat je aanvoelt als jij je bezig houd met jezelf zowel als de rest van creatie van god los te forceren door misbruik van eigen wil, de toekomst is voor je en die past zich aan in hoe je “nu” bewust bent, want alles is bepalend in hoe jij nu voelt..

YeaYhHHH ==> Marcel Stegers – ChilD of LighT

God welcomes you back home..!

Be happy with nothing and you’ll be happy with everything, you don’t need a reason to be happy, just allow yourself to come home inside your heart, this is where you belong, where we all belong, God welcomes you back home..!

God is the ultimate happiness you be-come.

11703340_1661619434056745_2257877546061006157_nDo good and good will happen to you.

Give any fearfull thoughts to heaven for transmutation..

De hogere sferen transmuteren de lagere tot de hogere trilling, want licht lost het duisternis op, en de pijn dat veroorzaakt werd door innerlijke strijd word geneutraliseerd, waarbij het negatieve word getransformeerd tot het positieve.

Majestueuze beweging in gods glorieuze zaligheid is in de eenvoud & eenheidsgevoel dat ons allemaal samen brengt tijdens onze ontwikkeling in liefde.

You feel the infinite space inside of you, just listen to the silence inside your heart beat, with every beat you feel the highest possible touch of freedom, this is god breathing you into being, you are a sacred light, cultivate your-self into be-coming a part of the infinite space, breath in silence so to be a part of everything instead of nothing, the mind creates the illusion of being separate from the infinite space, but to be-come alive you have to be aware of your-self breathing into the infinite space inside of you.11753263_1661619427390079_3294135482836294198_n

Child of Light aka Marcel Stegers

Het Goddelijk Licht aanroeping

Ik ben een tijdje bezig geweest om de engelse tekst “The Divine Light Invocation” door Swami Radha te vertalen in het nederlands, in liefde deel ik dit met jullie zodat de wereld er vanuit onze kant een stuk beter uit zal komen te zien, iedereen verdient het om in licht en liefde te leven vandaar dat ik dit ook met jullie deel.Swami Sivananda Radha Het Goddelijk Licht aanroeping

Rechtop staan, voeten op schouderbreedte uit elkaar.
Ontspan je ademhaling, je hoofd, gezicht en nek.
Sluit je ogen, Focus je ogen op de ruimte tussen de wenkbrauwen.

Verbeeld boven jou een uitgestrekte oceaan van zuiver wit, kleurloos Licht…, uitstrekt in alle richtingen, in de eeuwigheid.
Stel je voor dat een deel van dat Licht naar beneden om je heen stroomt, laat jezelf helemaal baden in Licht.

Til je armen boven je hoofd op hetzelfde moment dat je soepel en geleidelijk het hele lichaam aanspant, terwijl je inademt.

De armen horen gestrekt te zijn en je hele lichaam gespannen.

Houd de adem vast, en maak de volgende bevestiging aan jezelf, in gedachte met zoveel mogelijk concentratie:

Ik ben gemaakt door Goddelijk Licht
Ik ben ondersteund door Goddelijk Licht
Ik ben beschermd door Goddelijk Licht
Ik ben omringd door Goddelijk Licht
Ik ben blijvend aan groeien in Goddelijk Licht.

Adem uit, geleidelijk ontspannen, en breng je armen langzaam omlaag.

Houd de ogen gesloten.
Gebruik nu je fantasie om jezelf te zien staan in een douche van schitterend wit licht.

Zie het Licht naar beneden op jou af komen, en zie een stroom van dat Licht in het lichaam vloeien via de bovenkant van het hoofd, het vult je hele wezen met licht…, alsof je een doorzichtig vat bent, dat word gevuld
met vloeibaar Licht.

In stand houden van dit beeld, houd beide armen langs je lichaam, adem in en span je lichaam aan.
Houd de adem vast en je lichaam gespannen, en bevestig in gedachte opnieuw de aanroeping:

Ik ben gemaakt door Goddelijk Licht
Ik ben ondersteund door Goddelijk Licht
Ik ben beschermd door Goddelijk Licht
Ik ben omringd door Goddelijk Licht
Ik ben blijvend aan groeien in Goddelijk Licht.

Langzaam uitademen en ontspannen.

Met beide armen langs je lichaam, concentreer je op het gevoel van het Licht.
Voel de warme gloed van Goddelijk Licht langs je hele lichaam stromen, zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant.

Bevestig in gedachte aan jezelf:

Elke cel van mijn fysieke lichaam is gevuld met Goddelijk Licht.
Elk niveau van bewustzijn is verlicht met Goddelijk Licht.
Goddelijk Licht doordringt elke cel van mijn wezen op elk niveau van bewustzijn.
Ik ben een concentratie van puur licht geworden.
Ik ben één met het licht!

Het Goddelijk Licht aanroeping is een ontwikkeling van wilskracht evenals een daad van overgave.
Wees ontvankelijk voor het Licht en accepteer dat je nu een kanaal van Goddelijk Licht bent.

Breng je dankbaarheid in een diep gevoel tot uitdrukking.
Heb de verlangen om dit geschenk te delen met iemand die je wenst te helpen.
Draai je handpalmen naar voren.

Nu kun je het Goddelijke Licht met elke vriend of familielid delen.
Houd de ogen gesloten, visualiseer hem of haar voor je staan.
Open in gedachten de deuren van je hartcentrum en laat het Licht in de richting naar de voeten van deze persoon stromen.
Zie het Licht de persoon omcirkelen en spiraalsgewijs naar boven met de klok mee gaan, volledig het lichaam omhullen.
Zie de spiraal omhoog bewegen tot in de lucht, het beeld van hem of haar word meegedragen.
De persoon gaat eindelijk over tot in de bron van het Licht en wordt één met het Licht.

Je kunt zelfs je hoofd omhoog bewegen om de spiraal van Licht te volgen, waarbij de ogen gesloten blijven.
Wanneer de persoon niet meer in zicht is, dan kun je ontspannen en in gedachte dankbaarheid tonen voor het hebben van de mogelijkheid om iemand in nood te helpen.
Vergeet niet, in het helpen van anderen zijn we ook onszelf aan helpen.

Namasté

Ik wens iedereen veel liefde en licht, Groetjes en een dikke knuffel van Marcel Stegers