Werkelijk Geluk door Marcel Stegers * Child of Light *

Eventjes vooraf..

ik ben nu al vele jaren stukjes tekst aan verzamelen om daarbij een boek te schrijven, toch heb ik geen verlangen om iets te willen verdienen en toch onvoorwaaardelijk dit te mogen delen, dus vandaar is deze site een mogelijkheid voor de mensen met internet toegang om “mijn” boek te mogen delen met de wereld, je zal zien dat ik dagelijk bezig ben met het indelen en aanvullen van dit boek “werkelijk geluk”.

Werkelijk Geluk door

Marcel Stegers * Child of Light *

Ik probeer alles samen te vatten zonder er iemand bij te betrekken, geen namen en niet mam/pap.., toch een helder beeld geven in wat ik probeer duidelijk te maken, kort en krachtig mag “ik” dit delen zonder de eer tot mij te nemen, er zal geen copyright genomen worden, maar toch vraag ik het respect voor wat er gedeelt word, want ik mocht het ook ontvangen om dan te delen met de wereld..

In alle teksten “zul” je opmerken dat ik niemand aandring of forceer aan te nemen wat “ik” hier mag delen, dit is waarom ik gekozen heb om mijn abc te gebruiken met zachte woorden die alsnog de kracht geven dat wij allen vrijwillig mogen en kunnen gebruiken om onszelf in eenheid te brengen, waarin we weer de gelukzaligheid van God mogen ervaren.

Met alle respect voor iedere geloofd-overtuiging en persoonlijke wegen in het leven, ik sta open voor alles en iedereen om te ervaren “hoe” het is om zo te mogen zijn, daarom vind ik de mens fascinerend in “hoe” verschillend “wij” mogen zijn hier op aardse, de teksten mocht ik ontvangen vanuit elk mogelijke ervaring “in hoe” verschillend wij in het leven mogen staan, het perspectief vanuit elk mogelijke emoties en geloof, wat mij opvalt is dat vanuit elk geloof ieder de verlangen heeft om weer thuis te mogen komen tot God, in eenheid topt alles, waarin we niets meer vrezen of zoekend mogen zijn, want in eenheid zijn we volledig verbonden met alles en daarbij zijn verlost van alle aardse dingen die het ons ieder op een persoonlijke manier moeilijk maakt en de last zal worden verlicht in dit eenheidsgevoel, waarin we ten vrede en geluk mogen wezen, dankjewel God (eenheidsgevoel)

In deze gedeelte zou “ik” het graag willen hebben over eenheid & eenvoud.

Vereenvoudigt beeld

Een complex/ingewikkeld beeld is lastig om te begrijpen/bevatten, toch ligt het eraan in hoe iets word uitgelegd, daarin probeer ik een vereenvoudigt beeld te geven van iets wat we als uiterst gecompliceerd zien, toch is dit zeer eenvoudig in de ervaring van eenheid waarin we allen samen zijn, sommige dingetjes zijn er om te ervaren en zonder dat je het hoef te begrijpen zal je het weten, zoals intuïtief weten, in de stilte van je geest zal je zuiver bewust aanwezig in “dit” moment van “nu“ mogen wezen, zonder te begrijpen hoe je dit weet ben je er toch bewust van, je verstand gaat dit te boven, omdat het verstand dit niet kan bevatten door het beperkt vermogen..

Als mensen bidden dan is dit in de stilte van het moment, waarin we god mogen ervaren in zuiver bewustheid vanuit eenheid & eenvoud, dit gevoel van eenheid & eenvoud is waarin we werkelijk geluk in de vrede met onszelf mogen ervaren, deze ervaring is “niet” te beschrijven in woorden en in de ervaring van eenheid & eenvoud is er geen behoefte om dit te verklaren, omdat “dit” gewoonweg niet meer hoef.

Zuiver & puur bewustheid – bijbel stukje, kinderen zuiverheid zonder de condities, vanuit eenheid & eenvoud x

De hemelse koninkrijk is dit eenheidsgevoel waarin we niet beperkt zijn tot ons menselijke limitatie’s, en we in eenheid leven met alles en iedereen, dit is de zuivere staat van bewustheid waarin we als hemel op aarde de vrede ervaren in dit moment van nu.

Door in eenheidsgevoel aanwezig te zijn, worden de energetische blokkades opgelost en de pijn geneutraliseerd, daarbij zal de vitaliserende levensenergie jou genezingsproces bevorderen, want alles zal weer terug in harmonie gebracht worden, waarin het lichaam en geest en daarbij alles in en om jou heen weer hersteld worden door jou wil op te offeren aan Gods wil oftewel je-zelf opofferen in overgave tot je hart dat als de zetel van jou ziel mag zijn en het deel van ’t groter geheel is, waarin je zuiver bewust bent en in euforie leeft dat als gelukzaligheid beschreven word, waarin alles in het licht word opgelost, je voelt je weer goed zonder dat er enige rede voor mag zijn, want vreugde is een oorspronkelijke en natuurlijke staat van bewustzijn.

Aandachtspunten in deze gedeelte mag zijn..:>

Aanvoelen van subtielere energieën, door overgave aan je hart om meer in evenwicht en balans te komen door in eenheid en eenvoud aanwezig te zijn.

Vouw je handjes open comfortabel zittend oogjes dicht en probeer niet aan te voelen maar geef je over aan de innerlijke sensaties van jouw aanwezigheid, niet forceren of proberen, want dit is dan vanuit je ego in dat je dit “wilt” in overtuiging dat je dit nodig hebt, waarin je dit forceert vanuit eigen wil, maar opoffering van je eigen wil tot je hart om dan bewust te zijn van het grotere geheel.

Comfortabel zitten met handjes op je knie, oogjes gesloten zodat er minder afleiding is van de uitwaartse wereld, des te meer jij je zintuigen kunt sluiten, des te beter je inwaarts bewust bent, omdat er minder lawaai binnen komt vanuit de buitenwereld die je probeert af te leiden, de ego is geneigd erin mee te gaan en jou aandacht tot dat toe te brengen omdat en vanwege de nieuwsgierigheid om te “willen” weten wat dat is, daarbij zijn we gewend om uitwaarts te leven doormiddel van condities die ons hebben beperkt om volledig en zuiver bewust te wezen, zuiver bewustzijn is wanneer je de stilte in je geest hebt en geen behoefte of verlangen om überhaupt iets te doen waarin je volledig inwaarts tot eenheid en eenvoud aanwezig bent, je overstijgt de menselijkheid door hoger bewust te zijn door

stil zitten “lijkt” soms lastig omdat we in onszelf de rust niet ervaren door de ego die alles wilt oplossen vanuit het tijdelijke en zich te willen verrijken met de oplossing om toch innerlijke geluk te mogen ervaren, alleen is dit een blijvende continu bewegende situatie als je uitwaarts zoekt, dit is het oneindige cirkel die we blijven volgen en werkelijk geluk zal er nooit zijn want we blijven zoekend, toch wanneer we realiseren door zelf-reflectie en zelfbewustzijn dat dit nergens toe lijd en ons alleen in de illusie houd dat we vervulling mogen ervaren door bezig te zijn en op te bouwen vanuit het tijdelijke, hierin is de ego die overleeft en vasthoud wat hem “tijdelijk“ gelukkig maakt, toch in overgave zal jij je losmaken van de vicieuze cirkel en de innerlijke strijd opgeven waarin je door loslaten van deze innerlijke strijd vrede ervaart met je-zelf, zelfde als wanneer je de bodem raakt in je leven en meer waardeert van de kleinere dingen die je nu hebt i.p.v. bezig te zijn met opwekken van je ego.. xxx

de diepe ont-spanning, je ontladen van emotionele spanning, de ont-knoping van alle aardse dingen, de knopen losmaken die jou vasthouden in je hoofd, door losmaken en loslaten van dat waar jij je aan hecht en persoonlijk aantrekt, door overgave aan je hart en in dit eenheidsgevoel zal jou op dit moment niets meer uitmaken en je “lijkt” geen verlangen of behoefte meer te hebben, want je voelt je zo prettig in de rust van dit moment waardoor je meer eenheid en eenvoud ervaart door overgave aan je hart…… opbouw/cultivatie van liefde in wilskracht om eenheid te ervaren, niet wetend precies wat je erbij verwachten mag is juist goed, want verwachting is een geestelijk/verstandelijk aspect waardoor je in gedachte bent, gedachtekracht beïnvloed jou zuiver bewustheid en leid je af van dit moment, soms heb je het idee dat je goed bezig bent, toch is dit vanuit de ego in “jou” persoonlijke wil om iets te ervaren, door jou wil losmaken/onthechten en loslaten door overgave aan je hart is waarin je vrijheid ervaart in het werkelijk geluk dat in dit moment van eenheidsgevoel zichtbaar is, dat jou innerlijke schoonheid bewijst, doordat jij je ont-spant zal de spanning in elektrische geladen energieën zich ont-laden en jou blokkades opgelost mag worden en jij de vrijheid van stress/spanning mag ervaren, niet gefocust zijn in jou wil maar ont-laden door ont-spanning, losmaken/vrijmaken/onthechten en loslaten door overgave aan je hart om in het eenheidsgevoel te wezen, want van nature in oorsprong zijn we kinderen van het licht en leven in eenheid en eenvoud, toch is de maatschappij “nog” niet zo ver om in dit mee te leven, door bezig te zijn met over-leven zal je het moment van “nu” missen en ben je continu bezig met het bereiken van persoonlijke vervulling, vervulling op gebied van eten drinken geld macht controle van situaties in je leven om daarin alles in de hand te houden, maar de ego die vanuit angst door condities word opwekt, zal in de achtergrond blijven als jij je bezig houd met de gedachte “wat als..”

In de stilte van je geest, voel je dat de blokkades worden opgelost door het euforische eenheidsgevoel dat ons bevrijd, dit eenheidsgevoel is waarin we zuiver bewust aanwezig zijn in de puurheid van “dit” moment, xx

Dan komen de tranen en ervaar jij jezelf in stilte door overgave/opoffering aan je hart, vanuit dit eenheidsgevoel worden de blokkades opgelost en dit veroorzaakt dat de vaste gekristalliseerde energie losgemaakt en losgelaten worden, mocht jou wil sterk in liefde gecultiveerd zijn om in overgave aan je hart de vrijheid te ervaren, dan mag jij volledig de ervaren van je-zelf in “dit” moment meemaken, waarin alles tot bewustzijn komt dat vastgeroest was/is, geef je-zelf over aan het gevoel dat tot bewustzijn komt om los te laten, ervaar en loslaten gaat vanzelf, behalve als jou ego dit tegenhoud door angst voor jezelf om dit te herbeleven, dit is de zelf-reflectie en dit bepaald de be-oordeling, door onze wil om in overgave te komen maken we onszelf los en geven we onszelf over tot ons hart om in eenheid en eenvoud aanwezig te zijn, in ons hart is de hoger intelligentie die niet spreekt in taal dat gesproken word en waarover we mogen nadenken, toch zodra we dit betekenis geven in uitdrukking van woorden, dan beperken we de zuivere ervaring, want de duidelijkheid is in de beweging van energetische sensatie’s, door wilskracht in liefde te cultiveren en in overgave te komen en zelf-bewust te zijn zal jou geest zich aanpassen tot jou wil om jezelf op te offeren aan het groter geheel, de universele krachten in eenheid en eenvoud xx

Jouw gemoedstoestand wordt beïnvloed door hoe je bewust bent door jou geestelijke instelling, overgave tot je hart om in eenheid en eenvoud vanuit de stilte van je geest aanwezig te mogen wezen is waarin we de vrede ervaren.

In dit eenheidsgevoel is waarin je vrede hebt met je-zelf en alles in je bestaan op aarde.

De blokkades worden in het licht van eenheidsgevoel opgelost, toch is de ego geneigd om jou af te leiden van “dit” moment van zuiver bewustheid, de ego wilt de aardse problemen oplossen door verstand en hard werken, toch is de oplossing in het hart, waarin we moeite hebben om onszelf aan over te geven, want doordat we de overtuiging hebben bezig te zijn met over-leven in de gedachte “wat als..”, want als we onze aandacht niet besteden in het overleef factor dan zijn we er geweest of raken we iets kwijt wat wij forceren vast te houden..

De maatschappij is “nog” aan het opbouwen om zo ver te zijn dat we in vrede leven, toch is het aan ons om vanuit onszelf dit gevoel van vrede te verwezenlijken, door in vrede met onszelf te leven, dit is niet te beleven door er verstandig mee om te gaan, maar juist in het losmaken en loslaten in overgave tot ons hart, waarin we steeds meer in eenheid en eenvoud leven, zonder ons erover na te denken vanuit ons verstandelijk vermogen dat een beperkende effect heeft op “dit” moment, verstand is gebaseerd op kennis vanuit de wijsheid in de ervaring zelf, in overgave is/word het denken stopgezet door stilte in je geest, daarin is het aan ons om thuis te voelen en blijven in het gevoel van eenheid & eenvoud.

“A silent mind knows everything”, de stilte van je geest is als een rustige oceaan en in deze kalmte, waarin alles helder en duidelijk zichtbaar is tot op de bodem.

“Be still and know”, eenheidsgevoel is waarin we zuiver bewust mogen wezen in een heldere geest.

Door zuiver bewustheid mag je de meest subtielere energieën helder & duidelijk aanvoelen en mag je sterker inwaarts jezelf ervaren en her-kennen in alles wat je doet en dat jij mag meemaken, daarin zal je de genezingsproces versterken en vitaliteit ervaren door openheid vanuit eenheidsgevoel.

No great mind has ever existed without a touch of madness – Aristotle

Vanuit afstand tot eenheid – zal de pijn tijdens ons lijden duidelijk maken wie we in wezen zijn en waarom/wat we hier doen in het moment zodra we weer thuis komen van weggeweest, maar als we kiezen om in pijn te blijven leven, dan is dit niet dat ons het leven schenk en we zijn meer aan vechten zonder stil te staan in het moment van nu.., è Eenheid – vitaliteit, vitale levensenergie word geblokkeerd en beperkt als je uitwaarts en in je hoofd blijft praten en afwezig te zijn van dit moment van nu.., door steeds meer in dit moment te komen zal je meer zuiver bewust aanwezig zijn, zuiver bewustzijn zoals een pasgeboren baby is waarin ieder terug mag komen en zich herinneren wie we werkelijk zijn en in wat we mogen meemaken op aardse is een hemels geschenk dat we mogen eren door te ontwikkelen in liefde.

Uitwaarts leven, een-richting geven in de wil om te over-leven, want in overgave tot je hart is waarin we “leven” in dit moment, zonder de behoefte te overleven en daarin zuiver bewust in eenheid en eenvoud aanwezig te zijn, door vanuit dit eenheidsgevoel aanwezig te mogen wezen is waarin we vrede met onszelf ervaren en daarin juist vrede met alles en iedereen ervaren, toch is dit duidelijk lastig als we onszelf uitwaarts bezig houden met bevestigingen zoeken in dat wat we doen goed voor ons is en zoekend naar persoonlijke vervulling is wat ons afhankelijk zal maken van dat waaraan we ons hechten als we tijdelijk geluk ervaren met iets of iemand in de overtuiging dat we “dit” dat zich bevind in het tijdelijke bevind nodig moeten hebben om “onszelf” te over-leven, het overleven is wat we ervaren met onszelf, want we willen onze eigen angsten over-leven, zoals bijv de angst om alleen te zijn of geen controle of geld te hebben, de angst dat de ego opwekt in de gedachte “wat als..”, dus in feite is deze strijd met onszelf, want we willen onszelf overleven, de angsten die ons voortdurend in ons hoofd terug brengt tot afstand van dat waarin we ons echter thuis mogen voelen, dit thuisgevoel is in het eenheidsgevoel dat als een rustgevende effect heeft op onze geest, door in overgave te komen zullen we de stilte in onze hoofd ervaren, in de vrede met onszelf is er niets of niemand die onze rust verstoord totdat we dit persoonlijk aantrekken en erin kiezen me te gaan, de keus om ergens in mee te gaan en daarin weer tot afstand te komen word soms zo moeilijk gemaakt dat het lijkt alsof deze keus voor ons gemaakt word, dit mede dat de maatschappij ons forceert uitwaarts te leven en ons verstand te gebruiken om te over-leven, dit begint bij ouders/omgeving en school dat ons voorbereid op een uitwaartse leven, zoals dit ook veel terug te vinden is in de natuur en de beesten/diertjes erin x

Door afstand zal je heimwee krijgen naar eenheid & eenvoud, je streeft en verlangt naar het thuisgevoel in eenheid en eenvoud, waarin we zuiver bewust zijn en gemakkelijk voelen vanuit vreugde in euforie.

Door te ontwikkelen in liefde vanuit je hart, inwaarts tot alles gericht i.p.v. uitwaarts tot enkel een richting dat jouw bewustzijn beperkt, geestelijke ontplooiing tot in het individu opgebouwd in de aardse maatschappij, ontplooiing als individu door opwekking van ego-self die deelneemt aan de maatschappij door persoonlijke behoeftes en de ego-self is opgebouwd in je geconditioneerd denkwijze.

Niemand zegt dat dit gemakkelijk mag zijn, want we mogen het zo ingewikkeld maken als maar kan, toch is de vrede iets dat we mogen ervaren met onszelf, zoekend zijn naar uitwaartse vervulling om daarin vrede te vinden met onszelf is een droomstaat dat als een illusie gezien mag worden, vrede hoef je niet te zoeken, dit is een ervaring die je mag ontvangen door overgave aan je hart om dan in de stilte van je geest aanwezig te zijn, ten tweede is uitwaartse zoektocht naar innerlijke vrede iets wat ons tijdelijk het geluk geeft om vervult te zijn, daarin zijn we afhankelijk van iets of iemand en in onze opgewekte ego vanuit angst willen we deze geluk vasthouden door te forceren in het over-leven, de maatschappij is gebaseerd op het over-leven, xxx

In de stilte komen van dit moment is alles wat we “nodig” hebben om in vrede te zijn met onszelf, waarin alles om ons heen zich aanpast tot in “hoe” we bewust aanwezig zijn, daarin bewijzen we ons waardig om te ontvangen in “hoe” we onszelf geven aan de wereld, De verleiding is er om iets persoonlijk aan te trekken en erin mee te gaan, zodra iets niet volgens onze verwachtingen verloopt.

Als we te diep in ons hoofd zitten om iets “goed” te willen doen, dan is het voor ons een steeds lastigere taak om de discipline vast te houden om vanuit onze eigen kracht in eenheid en eenvoud te blijven, waarin juist de oplossing zal verschijnen..

Als je hoog sensitief bent en uitwaarts leeft, dan is het een extra lastigere taak om bij je-zelf te blijven en sterk te staan vanuit je eigen kracht in eenheidsgevoel, dat is nog niet zo eenvoudig als we de prikkelingen van buitenaf ervaren, door hoger gevoeligere mens is diegene die de prikkelingen sterker oppikken en liever op zichzelf een plekje zoeken om daarin zichzelf te mogen zijn, vandaar is het “werk” in deze maatschappij een lastige taak om in deel te nemen, omdat dit op hard gebaseerd is en niet op hart, want we zijn meer dan alleen maar een nummer die zich moet aanpassen in deze mens opgebouwde samenleving, we leven tegenwoordig meer apart dan samen, dit mede dat we onszelf eerst hebben op te lossen in het licht van ons hart, dit is dan als een rups waarin we de schoonheid van de vlinder-transformatie mogen laten zien in de wereld, dit is waarin ik bijvoorbeeld langer nodig had om zo ver te komen zoals ik nu ben, en nog ben ik bezig in mijn ontplooiing door groei met de ontwikkeling in mijn hart om in eenheid en eenvoud te leven, dit is niet te leren door je verstand te gebruiken, maar door de ervaring van stilte in je hoofd om dan de zaligheid van eenheidsgevoel aan te nemen die jou het leven in evenwicht brengt..

De vitaliserende energie zal beschikbar zijn als je jezelf opoffert aan je hart, dit vereist wilskracht dat in liefde is opgebouwd om jezelf te ont-knopen/onthechten/losmaken van je gedachtes waarmee de ego jou overspoelt in/met de dingen die je persoonlijk aantrekt, jou eigenwaarde zal vergroot worden doordat je trillingsfrequentie het innerlijk licht stimuleert in het eenheidsgevoel, door de knopen los te maken van alles waaraan jij je hecht, er zijn veel dingen waar we ons aan hechten, maar het losmaken en loslaten gaat vrijwel vanzelf als we de wilskracht opbouwen om in overgave te komen tot ons hart….., wilskracht in de liefde om jezelf te bevrijden van de geestelijke blokkades die zijn gevormd en gekristalliseerd door de afstand tot eenheid, waarin we onszelf in pijn gevangen houden, door de continu stressfactor die het overleef situatie veroorzaakt spant de geest zich samen om jou wil te forceren waar te maken, door losmaken en loslaten door overgave tot hart om in eenheid en eenvoud aanwezig te zijn zal het licht dat gestimuleerd word door eenheidsgevoel dat als hemelse zaligheid in euforie ervaren mag worden jou bevrijd van de blokkades die worden opgelost in het licht dat is / word gestimuleerd door het eenheidsgevoel, en in het licht word de pijn dat door afstand word veroorzaakt geneutraliseerd en de helderheid en duidelijkheid van alles in “dit” moment is wat als een vrijheid gezien mag worden, want je richt je niet tot 1 enkel ding zoals eigen wil dit forceert, maar in overgave tot je hart is alles in eenheid en je merkt dat alles tot jou komt bepalend in “hoe” je aanwezig bent, waarbij je niets hoeft te forceren en de toevalligheden in synchroniciteit harmonieus zichzelf bewijst.

Het is geen gemakkelijke taak om simpelweg in eenheid te wezen met jezelf, want er spelen allerlei dingen in ons leven waaraan wij het onszelf of het ons lastig gemaakt word, daarin de drang om te vechten voor ons leven en waar wij ons aan hechten in overtuiging dat we niet zonder kunnen of willen, in de behoefte om te overleven zullen de gedachtes in wat was geweest en wat mag komen in ons leven het zwaar maken in de angst iets of iemand te verliezen wat we hebben en daarin ons forceren dit te behouden, deze innerlijke strijd met onszelf in de behoefte te willen overleven is waarin we continu in een gevecht zijn met onszelf en daarin worden afgeleid van “dit” moment, in dit moment van eenheid en eenvoud is waarin we zuiver bewust zijn en niet bezig zijn met over-leven in ons hoofd door na te denken in waar we mee bezig zijn door in ons verstand aanwezig te zijn, maar daarin is de maatschappij niet op ingesteld, want we moeten vechten voor ons bestaan, zowel in de natuur zie je de dieren/beesten vechten voor hun over-leving, continu denkend vanuit instinctief geheugen daarin de wijsheid in hoe ze weten te overleven, alsmaar bezig zoekend naar eten en drinken en de veiligheid voor de mogelijkheid om zichzelf te voortplanten, toch is dit een primitief levensvorm zoals wij dit ook aannemen als mens, waarin we niet dezelfde taak spreken als dieren, maar we hebben wel dezelfde levenspatroon aangenomen, dit is waarin we afkomstig zijn van hetzelfde soort, we leven op een planeet die we delen en daarin zijn we verschillend en toch hetzelfde, verschil zit hem in de manier van leven, de eigenschappen van de mens mag dan wel verschillend zijn, toch is de kwaliteit van het leven gelijk aan wat we delen, want de kwaliteit zit hem in de eenheidsvorming van ons allen, we delen ons hart onbewust met alles en iedereen, maar de ego vanuit ons hoofd is die zichzelf vergelijkt en focust op het verschil en zoekt naar gelijkstemming, dit is zeer persoonlijk, want het heeft te maken met onze geestelijke instelling in “hoe” we bewust aanwezig zijn..

Marcel Stegers ☺ Child of Light

word aan gewerkt…

6 Comments

 1. Marcel Stegers
  Test
  24 april 2016 at 14:45
  • Esther
   Hallo Marcel, net het interview met Patrick Kicken gezien en geluisterd. Je raakte mij. Je kan ons een hoop leren. Volgens mij kun je ouders ( ik ben zelf moeder van 2 jongens ) helpen hoe ze weer kunnen luisteren naar hun kinderen. Ze weer leren begrijpen. Wat mij raakte is dat ik je begrijp en de liefde voel. Ik heb als dankbaarheid een kleine donatie gedaan. Liefs Esther
   27 mei 2016 at 14:12
 2. Mercedes Löhnen
  Hoi Marcel, Ik heb net het interview gezien met Patrick, super! Zo ben ik op je site terecht gekomen. Ik vind het lettertype heel mooi maar ik heb een beetje moeite om het te lezen. Wilde ik je even laten weten. Niet dat je het hoeft te veranderen voor mij maar lettertype doet heel wat bij het lezen. Ik weet niet of je dat weet, vandaar. Ik ga ook een donatie doen maar het is bedoeld voor jou dus niet voor de website. Het zou mij blij maken als je het geld gebruikt op weg naar je zelfstandigheid. Natuurlijk ben je vrij om het te besteden hoe jij dat wilt want het is een gift! Groetjes, Mercedes Löhnen p.s. ik kan je bankgegevens nergens vinden! Kun je het me laten weten?
  21 mei 2016 at 18:50
  • Marcel Stegers
   Wauww dat is echt lieffff, de gegevens kan je vinden onderaan als je klikt op "even voorstellen.....!!", maar hier is de iban..: Marcel Stegers NL16 ABNA 0566954311 ik en een vriend van mij die mij helpt bij de website zijn nog steeds bezig, en ik heb zoveeeeel geschreven dat is echt een zaligheid en ik zal alles onvoorwaardelijk delen via deze website, volgende week zal er nog veel meer bijkomen xx dankjewel voor jullie bijdrage/sponsering x knufff x
   21 mei 2016 at 22:32
  • Marcel Stegers
   had je het berichtje ontvangen? de website moet nog steeds aan gewerkt worden...
   27 mei 2016 at 22:17
  • Marcel Stegers
   als je een sponsoring wilt sturen mag dat op.. Marcel Stegers NL16 ABNA 0566954311 dankjewel voor je bijdrage lieve mensjes xx
   27 mei 2016 at 22:18

Leave a comment